Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.10.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

VÝZNAMNÉ OMEZENÍ VLÁDY

Sledujte prosím informace ve sdělovacích prostředcích - upřesňujeme. Vstupuje v platnost významné omezení vlády  - od 14. 10. 2020 od 00.00 hodin.

Školy

Zavírají se všechny školy s výjimkou škol mateřských. Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především pro lékaře a zdravotní sestry.

Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.

Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají trvale bydliště v ČR, na kolejích.

Restaurace

Od půlnoci 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i bary. Bude možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách

Pití alkoholu

Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

Omezení shromažďování

Lidé se mohou shromažďovat v maximálním počtu 6 osob. Výjimku mají orgány státní správy a samosprávy.

Omezení se týká skupin venku i vevnitř, například i sportovců.

Roušky

Zavádí se povinnost nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy. Tedy na nástupištích, přístřešcích MHD nebo v čekárnách.


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě