Zpět
03.04.2023, Mgr. Lenka Vrabcová

Zápis 13. - 14. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hod

Podrobné informace k zápisu najdete zde.

Rezervace termínu a vyplnění elektronické přihlášky:

 • systém ZápisyOnline – přihláška - od 1. 4. 2023 od 6.00 hodin do 12. 4. 2023 do 20.00 hodin (přihlášku lze elektronicky vyplnit, stáhnout, doplnit další údaje, vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a odevzdat při zápisu)
 • při registraci přihlášky si můžete zarezervovat termín a čas zápisu

Podání elektronické přihlášky bez prezenčního zápisu

 • systém ZápisyOnline – přihláška - od 12. 4. 2023 od 20.01 hodin do 25. 4. 2023 do 23.59 hodin
 • přihlášku je nutné elektronicky vyplnit, stáhnout, doplnit další údaje, vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a doručit ji do školy
 • k přihlášce je nutné přiložit i kopii rodného listu a obou stran občanského průkazu zákonného zástupce, cizinci pak kopii cestovního pasu a povolení k pobytu
 • nejzazším termínem doručení přihlášky škole je 25. 4. 2023
 • možnosti odevzdání přihlášky:
  • podání přes datovou schránku školy (ID datové schránky školy: v58t8q5) – přihláška nemusí být elektronicky podepsána
  • zaslání elektronickou poštou na adresu skola@mostzs15.cz – přihláška musí být podepsána elektronickým podpisem
  • doručení přihlášky poštou na adresu naší základní školy (Základní škola, Most, Komenského 474, příspěvková organizace)
  • osobní podání v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8.00 do 14.00 hodin
 
Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2023–2024 budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce organizace 26. dubna 2023 v 10.00 hodin. Děti budou uvedeny pod registračním číslem přihlášky.


PATNÁCTÉ
*******************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky , matematiky, IKT, TV.
Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě