Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
09.10.2020, Mgr. Jaroslav Hasil

Změny ve stravování - informace

Vážení rodiče,

pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky a odebírají dotované obědy se nic nemění. Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají nárok na dotovaný oběd. Výdej oběda bude pouze v době od 13,15 do 13,35 hodin. Pokud váš syn/dcera/ nebude chodit, je nutné jej odhlásit. SMS na tel.: 603 839 548

Děkujeme Pružinová, vedoucí školní jídelny.


Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě