Zpět

Aktuality

INFORMACE MŠMT z 15.6.2020

Aktuality

Pondělí22.06.2020 Titulní stránka ⁄ Aktuality ⁄ Předání vysvědčení se budou moci účastnit... PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ SE BUDOU MOCI ÚČASTNIT VŠICHNI ŽÁCI Praha, 15. června 2020 - Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně…

Celý článek

MZČR INFORMACE K 15.06.2020

Aktuality

Pondělí15.06.2020 V pondělí 15. června dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření 12. 6. 2020 Vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci je možné od pondělí 15. června přistoupit k dalšímu uvolňování protikoronavirových opatření. Shodla se na tom epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravo…

Celý článek

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY

Aktuality

Pondělí08.06.2020 Aktuální prohlášení ředitelky školy k stavebním úpravám a rozvolňujícím opatřením ve školství zde.

Celý článek

MIMOŘÁDNÉ INFORMACE

Aktuality

Pondělí08.06.2020 DALŠÍ ETAPY ROZVOLŇOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 1. A 8. ČERVNA Zdroj:https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádný…

Celý článek

RESTART V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Aktuality

Pondělí25.05.2020 Zdroj scio.cz Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matemat…

Celý článek

Hygienické desatero

Aktuality

Pondělí25.05.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

Čestné prohlášení

Aktuality

Pátek22.05.2020 Tiskopisy jsou umístěny ve vestibulu školy od 7:30 do 11:00 hodin nebo po telefonické domluvě. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Celý článek

INFO PRO NÁJEMCE TĚLOCVIČEN

Aktuality

Úterý12.05.2020 Školní hřiště nebude nadále zpřístupněno s ohledem na plánovanou rozsáhlou rekonstrukci školy s vědomím zřizovatele. Děkujeme za pochopení.  Pokyny pro provoz tělocvičen od 11. 5. 2020 Provozní doba tělocvičen je ve všední dny od 15 do 20 hodin, o víkendy a svátky od 9 do 12 a od 14 do 20 hodin.…

Celý článek

PREVENCE PRO VŠECHNY

Aktuality

Pondělí11.05.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

Seznam prvňáčků

Aktuality

Pondělí04.05.2020 Seznam přijatých dětí, které začnou povinnou školní docházku ve školním roce 2020/2021 zde.

Celý článek

Přejít na stránku: 1345
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě