Zpět

Aktuality

Rouška originál

Aktuality

Úterý24.03.2020 Vyrobili jste si doma roušku, kterou nikdo nepřehlédne. Je funkční a zdobí. Vyfoťte a pošlete na yamos@email.cz, otiskneme v dubnovém čísle školního časopisu.

Celý článek

9. ročník – Příprava na přijímací zkoušky

Aktuality

Pondělí23.03.2020 Milý žáci, v odkazu máte testy k přijímacím zkouškám z předešlých let, včetně řešení. Trénujte, počítejte, v případě potřeby piště na mail: kamila.glaserova@mostzs15.cz Odkaz zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika Zaregistrovala jsem třídy k…

Celý článek

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE

Aktuality

Úterý17.03.2020 Aktualizace k 16.03.2020 Mimořádná zpráva: Vláda opět zpřísnila krizová opatření proti šíření koronaviru Na mimořádném jednání vlády ČR v neděli 15. března 2020 bylo rozhodnuto v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru COVID-19 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16.…

Celý článek

ŠKOLA POKRAČUJE PO SÍTI

Aktuality

Úterý17.03.2020 Elektronická komunikace bude od pondělí 16. 03. 2020 probíhat následovně: 1. - 4. třídy - žáci prostřednictvím rodičů budou dostávat zadání prostřednictvím třídních blogů či profilu na faceboku. 5. - 9. třídy - žáci budou dostávat zadání prostřednictvím systému BAKALÁŘI, ve svém profilu v záložce …

Celý článek

DOPORUČENÝ POSTUP

Aktuality

Pátek13.03.2020 Praktické podrobnosti: aktualizace 12.03.2020 Webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR Webové stránky Státního zdravotního ústavu Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kontakty na Krajské hygienické stanice Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem – telefonní čís…

Celý článek

Memento

Aktuality

Středa26.02.2020 MEMENTO – 25. 2. 2020 – protidrogový program na naší škole V úterý 25. 2. 2020 měli žáci 7., 8. a 9. tříd 15. ZŠ v Mostě možnost zhlédnout protidrogový pořad Memento ve školní hudebně. Memento - dramatizace románu Radka Johna je příběhem o narkomanech, zastoupených hlavním hrdinou Michalem Otavou, …

Celý článek

Recitační soutěž – školní kolo

Aktuality

Pondělí24.02.2020 Dne 12.2.2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili vítězové kol třídních. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. kategorie: 2. – 3. třída kategorie: 4. – 5. třída kategorie: 6. – 7. třída kategorie: 8. – 9. třída Recitátoři si s pomocí svých vyučujících připravili zaj…

Celý článek

Přijímací zkoušky „Nanečisto“

Aktuality

Pondělí24.02.2020 Devátá třída základní školy patří ke zlomovým ročníkům – zde se rozhoduje o tom, na jakou další školu bude žák pokračovat. Přípravu budoucích středoškoláků nepodceňujeme. Žákům 9. tříd nabízíme volitelné předměty – CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA a CVIČENÍ Z MATEMATIKY – v nich se věnujeme systematické pří…

Celý článek

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD na školní rok 2020/2021

Aktuality

Pátek21.02.2020 ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD na školní rok 2020/2021proběhne 2. a 3. dubna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin v budově školy.

Celý článek

Z jednání Rady města Mostu 13.2.2020.

Aktuality

Pátek21.02.2020 Změna v organizaci školního roku 2019/2020 a 2020/2021. 13.2.2020 Na jednání Rady Měta Most radní schválili změnu v organizaci školního roku 2019/2020 a 2020/21 na 15. ZŠ v ulici J. A. Komenského. Důvodem je rekonstrukce budov školy, která se bude týkat zateplení, výměny oken, rekuperace a rekonstr…

Celý článek

Přejít na stránku: 135
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě