Zpět

Aktuality

INFORMACE OD 15. ÚNORA 2021

Aktuality

Úterý16.02.2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 15. ÚNORA 2021 ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  Bude tedy zachová…

Celý článek

HLAVNÍ VCHOD ZPROVOZNĚN

Aktuality

Pondělí15.02.2021 INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE, RODIČE A ŽÁKY: HLAVNÍ VCHOD REKONSTRUKCE DLAŽBY UKONČENA. Hlavní vchod je používán. *** Od 1.2.2021 Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci mohou vstupovat hlavním vchodem.

Celý článek

INFORMACE MŠMT OD 1.02.2021 DO 14.02.2021

Aktuality

Sobota06.02.2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. ÚNORA2021 DO 14. ÚNORA 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:- vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) aprovoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 d…

Celý článek

Vysvědčení - pololetí 2020/2021

Aktuality

Středa27.01.2021 Pololetní vysvědčení 2020/2021.  Výpis vysvědčení je vydáván v pololetí 2020/2021 pouze žákům prvních a druhých tříd a dětem v přípravce. V pololetí 2020/2021 je vydáván výpis vysvědčení. Výpis bude rozdán žákům 3. - 9. tříd do tří dnů po obnovení prezenční docházky do školy. Aktuálně jsou žáci a…

Celý článek

Stravování a vstup do školy od 4. ledna 2021

Aktuality

Úterý26.01.2021 Změna v systému stravování po dobu kombinované výuky  Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci prvních a druhých tříd a děti z přípravky mají oběd přihlášený automaticky. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby…

Celý článek

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. 01. 2020 DO 22. 01. 2021

Aktuality

Sobota16.01.2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 11. DO 22. LEDNA 2021 Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021. Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit souč…

Celý článek

ŠKOLSKÁ VERZE PES

Aktuality

Čtvrtek07.01.2021 Školskou verzi hodnocení PES pak naleznete ZDE.

Celý článek

AKTUALITY

Aktuality

Středa23.12.2020 Proti­epi­de­mi­ckýsystém STUPEŇ1 STUPEŇ2 STUPEŇ3 STUPEŇ4 STUPEŇ5 Rizikový index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100 Ochrana nosu a úst Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech Hromadné akce ve vnitřních a venkovních p…

Celý článek

Požehnané Vánoční svátky od paní ředitelky

Aktuality

Neděle20.12.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Aktuality

Čtvrtek17.12.2020 Vláda na svém pondělním zasedání rozhodla o následujích změnách týkajích se školství: Žáci a studenti budou do konce tohoto týdne docházet do škol za stávajících režimových opatření. Pro základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře, ale stejně tak pro základní uměle…

Celý článek

Přejít na stránku: 1248
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě