Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality

NOVINKY

Aktuality

Středa02.12.2020 Informace MŠMT ČR k provozu škol od 25. a 30. 11. 2020 zde.

Celý článek

INFORMACE MINISTRA ŠKOLSTVÍ

Aktuality

Středa02.12.2020 MINISTR ŠKOLSTVÍ PŘEDSTAVIL ŠKOLSKOU ČÁST PES Praha, 16. listopadu 2020 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes představil matici opatření PES v oblasti školství. „Tabulka je výsledkem spolupráce mezi ministerstvy školství a zdravotnictví a zohledňuje priority české vzdělávací s…

Celý článek

MŠMT pro školství od 18. 11. 2020

Aktuality

Středa02.12.2020 Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020 Aktualizováno k 18. 11. 2020: Doplněny informace o možnostech omlouvání žáka.  Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny. Základní školy – pro prezenční docházku jsou omez…

Celý článek

Změny ve školství od 7. 12. 2020

Aktuality

Středa02.12.2020 ŠKOLSTVÍ PODLE PES 3 OD PONDĚLÍ 7.12. Zdroj: https://www.msmt.cz/skolstvi-podle-pes-3-od-pondeli-7-12 Vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020. Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. MŠMT d…

Celý článek

Opatření PES pro oblast školství

Aktuality

Sobota28.11.2020 Opatření PES pro oblast školství zde.

Celý článek

Oznámení - jídelna 25. 11. 2020

Aktuality

Středa25.11.2020 AKTUÁLNÍ INFORMACE K 18. 11. 2020, a OD 30. 11. 2020 Žáci s distanční výukou si objednané obědy vyzvedávají od 13,20 do 13,50 hodin a to pouze v zakoupených krabičkách /10,- Kč/. Není možnost oběd konzumovat v jídelně. Vyzvedávají si je pouze žáci ne zákonný zástupce. Vážení rodiče a žáci, od 30.…

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Středa25.11.2020 Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 zde. Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020 Aktuální k 14. 11. 2020: Doplněny informace o opatřeních platných od 18. 11. 2020.  Pozn. Krizová opatření …

Celý článek

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY

Aktuality

Středa18.11.2020 Čj. MSMT-39443/2020-330. října 2020INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHOOPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizovéhoopatřenís účinností ode dne…

Celý článek

Krizové ošetřovné

Aktuality

Čtvrtek12.11.2020 Důležitý odkaz: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/?fbclid=IwAR3hL8W4zx3RCZfdBgv_m5qWBanDKqce-HdjXov5Qv0EzvLRmzoX0WEtRGc Krizové ošetřovné https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z d…

Celý článek

Aktivace OFFICE 365 pro použití aplikací - TEAMSY

Aktuality

Čtvrtek12.11.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

Přejít na stránku: 2358
PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě