Zpět

Aktuality

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Středa25.11.2020 Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 zde. Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020 Aktuální k 14. 11. 2020: Doplněny informace o opatřeních platných od 18. 11. 2020.  Pozn. Krizová opatření …

Celý článek

KRIZOVÉ OPATŘENÍ VLÁDY

Aktuality

Středa18.11.2020 Čj. MSMT-39443/2020-330. října 2020INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHOOPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizovéhoopatřenís účinností ode dne…

Celý článek

Krizové ošetřovné

Aktuality

Čtvrtek12.11.2020 Důležitý odkaz: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/?fbclid=IwAR3hL8W4zx3RCZfdBgv_m5qWBanDKqce-HdjXov5Qv0EzvLRmzoX0WEtRGc Krizové ošetřovné https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z d…

Celý článek

Aktivace OFFICE 365 pro použití aplikací - TEAMSY

Aktuality

Čtvrtek12.11.2020 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY KE ŠKOLSTVÍ A KORONAVIRU

Aktuality

Pondělí09.11.2020 Zdroj: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1 MŠMT ČR AKTUALIZOVÁNO k 6. 11.: Doplnili jsme informace týkající se vyzvednutí učiva ve škole a nahrávání online výuky v části Distanční vzdělávání. Doplnili jsme telefonní čísla pro dotazy týkající se…

Celý článek

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Aktuality

Pondělí09.11.2020 Vážení rodiče a zákonní zástupci, v týdnu od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020 budou po dohodě s třídními učiteli probíhat online třídní schůzky. Čas a platformu se dozvíte od svých třídních učitelů obvyklým způsobem emailem, facebookem, whatsappem, sms atd. Děkujeme vám za váš aktivní přístup. Vedení ško…

Celý článek

INFORMACE k 21. 10. 2020

Aktuality

Pátek06.11.2020 •základní, střední a vysoké školy jsou uzavřeny (do 1. listopadu), výuka probíhá on-line •na středních školách je zakázána prezenční praktická výuka •na vysokých školách mohou být studenti na klinické a praktické výuce a praxi v lékařských a zdravotnických studijních programech, povolena je pedago…

Celý článek

INFO T-MOBILE

Aktuality

Úterý03.11.2020 T-MOBILE ROZDÁ ŠKOLÁKŮM 10 000 SIM KARET S NEOMEZENÝMI DATY Praha, 29. října 2020 - Společnost T-Mobile se rozhodla reagovat na prohlubující se pandemii COVID-19 a chystané prodloužení uzavření českých škol dalším krokem. Pro distanční výuku zejména žáků základních škol v ČR nabídne 10.000 SIM ka…

Celý článek

KRIZOVÁ OPATŘENÍ PS ČR 30. 10. 2020

Aktuality

Pátek30.10.2020 PS ČR vyslovuje souhlas s nouzovým stavem - byl prodloužen do 20. listopadu 2020 kvůli tomu, že epidemiologická situace v Česku je podle vlády nadále kritická. Žáci budou nadále vzděláváni online. INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 zde.

Celý článek

Školní stravování

Aktuality

Středa14.10.2020 Zjišťování zájmu o souvislé stravování pro distanční výuku. Podle zvláštních pravidel. Vážení rodiče, zjišťujeme zájem o souvislé stravování ve dnech 15., 16., 19. – 23. 10. 2020 pro vaše děti v době distanční výuky. Svůj zájem sdělte vedoucí školní jídelny paní Veře Pružinové na MT: +420 603 839 5…

Celý článek

Přejít na stránku: 3468
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě