Zpět

Aktuality

Závěr školního roku 2021/2022

Aktuality

Pátek24.06.2022 Výsledek průzkumu ze dne 5. 4. 2022 (třídní schůzky - o změně organizace školního roku 2021/2022  Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu IROP na naší škole. Bude se týkat vybudování čtyř nových učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktu…

Celý článek

Pracovní místo na naší škole

Aktuality

Pátek24.06.2022 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Aktuality

Pátek24.06.2022 Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 2022/2023: ... zde.

Celý článek

Videa a fotografie z akcí školy

Aktuality

Pátek24.06.2022 Videa a fotografie z akcí školy .... zde.

Celý článek

MAP Mostecko

Aktuality

Úterý14.06.2022 Kliknutím na tlačítko Přečíst více zobrazíte detail tohoto článku.

Celý článek

Nábor

Aktuality

Pondělí13.06.2022 Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, P.O. Moskevská 13, 434 01 Most tel: 476 703 466, 722 914 712 e-mail: romana.pavlickova@zusmost.cz

Celý článek

Informace k zápisu dětí ukrajinských azylantů

Aktuality

Pondělí06.06.2022 Vážení rodiče, dle §2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) proběhne na naší škole ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS dětí do 1. ročníku. Oznámení o vyhlášení zvláštního zápisu ve dvojjazyčném provedení (CZ/UA).  Zvláštní zápis proběhne v termínu 15. 6. 2022 od 10:00 do 17:00 hod. ( prob…

Celý článek

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Aktuality

Pondělí23.05.2022 Vážení rodiče, dne 31. 05. 2022 od 16 hodin se ve školní jídelně uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí přípravných tříd. Na této schůzce rodičům představíme třídní paní učitelky a paní vychovatelky, předáme Vám informace o pomůckách, budete mít možnost vyplnit přihlášky do školní druži…

Celý článek

Pozvánka do Školičky před školou

Aktuality

Úterý03.05.2022 První lekce: 4. 5. 2022 od 16:00 do 17: 00 hodin (sraz v 15:45 - 15:50 hodin před školou). Druhá lekce: 11. 5. 2022 od 16:00 do 17: 00 hodin. Třetí lekce: 18. 5. 2022 od 16:00 do 17: 00 hodin. Škola, škola, školička, nevypadá maličká. Malí dovnitř, velcí ven, naučí se ten i ten.

Celý článek

ŠD a ŠK v době velikonočních prázdnin

Aktuality

Úterý12.04.2022 Po projednání se zřizovatelem bude přerušena činnost ŠD a ŠK v době velikonočních prázdnin (14. 04. 2022).  Vedení školy

Celý článek

Přejít na stránku: 13458
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, příspěvková organizace je součástí sítě Eduroam.

Naše instituce je připojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.
Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na stránce eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.
Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.
You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě