Zpět

Aktuality

Informace k zápisu dětí ukrajinských azylantů

Aktuality

Pondělí23.05.2022 Vážení rodiče, dle §2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) proběhne na naší škole ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS dětí do 1. ročníku. Oznámení o vyhlášení zvláštního zápisu ve dvojjazyčném provedení (CZ/UA).  Zvláštní zápis proběhne v termínu 15. 6. 2022 od 10:00 do 17:00 hod. ( prob…

Celý článek

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Aktuality

Pondělí23.05.2022 Vážení rodiče, dne 31. 05. 2022 od 16 hodin se ve školní jídelně uskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí přípravných tříd. Na této schůzce rodičům představíme třídní paní učitelky a paní vychovatelky, předáme Vám informace o pomůckách, budete mít možnost vyplnit přihlášky do školní druži…

Celý článek

Videa a fotografie z akcí školy

Aktuality

Středa18.05.2022 Videa a fotografie z akcí školy .... zde.

Celý článek

Závěr školního roku 2021/2022

Aktuality

Středa18.05.2022 Výsledek průzkumu ze dne 5. 4. 2022 (třídní schůzky - o změně organizace školního roku 2021/2022)  Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu IROP na naší škole. Bude se týkat vybudování čtyř nových učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a akt…

Celý článek

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

Aktuality

Středa18.05.2022 Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání 2022/2023: ... zde.

Celý článek

Pozvánka do Školičky před školou

Aktuality

Úterý03.05.2022 První lekce: 4. 5. 2022 od 16:00 do 17: 00 hodin (sraz v 15:45 - 15:50 hodin před školou). Druhá lekce: 11. 5. 2022 od 16:00 do 17: 00 hodin. Třetí lekce: 18. 5. 2022 od 16:00 do 17: 00 hodin. Škola, škola, školička, nevypadá maličká. Malí dovnitř, velcí ven, naučí se ten i ten.

Celý článek

ŠD a ŠK v době velikonočních prázdnin

Aktuality

Úterý12.04.2022 Po projednání se zřizovatelem bude přerušena činnost ŠD a ŠK v době velikonočních prázdnin (14. 04. 2022).  Vedení školy

Celý článek

Zápis 2022

Aktuality

Pátek08.04.2022 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace (15. ZŠ) skola@mostzs15.cz, www.mostzs15.cz  Počet tříd: 22, předpoklad otevření 2 prvních tříd ve školním roce 2022/2023. Vzdělávací program: školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Radost – úspěch – zdraví“. Zaměření…

Celý článek

Změna organizace školního roku 2021/2022

Aktuality

Pátek08.04.2022 Změna organizace školního roku 2021/2022  Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu IROP na naší škole. Bude se týkat vybudování čtyř nových učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky v prostranství školy. K zahájení …

Celý článek

MIMOŘÁDNÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY 5. 4. 2022

Aktuality

Úterý29.03.2022 V úterý 5. 4. 2022 se konají mimořádné třídní schůzky od 16:00 hodin. Účast nutná. Děkujeme.

Celý článek

Přejít na stránku: 134567
PATNÁCTÉ

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021335

**************

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY


Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených
školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční
výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát Projektu  zde.

                                  

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU: 

Kvalifikovaného učitele / učitelku fyziky ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Info : +420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě