Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět

Aktuality

Aktuálně - Informace pro rodiče budoucích prvňáčků. 

Aktuality

Neděle02.08.2020 Vzhledem k chystané rekonstrukci školy se termín třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků a seznamy žáků v jednotlivých třídách (1.A, 1.B) zveřejní na webových stránkách školy až koncem měsíce srpna. Též zde najdete informace k zahájení školního roku 2020/2021. Děkujeme za pochopení. Pomůcky pro 1…

Celý článek

Stránky v rekonstrukci

Aktuality

Neděle02.08.2020 Žádáme p.t. návštěvníky naší webové prezentace. Probíhá jejich rekonstruce v souvislosti s přechodem na nový školní rok. Děkujeme za pochopení.

Celý článek

Přejít na stránku: 124

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě