Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.01.2021, Mgr. Jaroslav Hasil

Studijní materiály

Škola za mimořádných opatření.

Soubory či zadání opakování, procvičování ke stažení.

Spravuje Mgr. Jaroslav Hasil 
U všech odevzdávaných prací uvádějte vždy jméno, příjmení, třídu a předmět.

10. 01. 2021 Prezentace pro žáky Užitých výtvarných činností 6.AB, 7.AB, 8. ABC a 9. C - ŠPERK - od Mgr. P. Kratochvílové zde.

09. 01. 2021 POSLEDNÍ VÝTVARNÝ ÚKOL do klasifikace za 1.pol. pro žáky 8. ABC od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

13. 12. 2020 pro žáky UVČ - nový úkol od Mgr. Petry Kratochvílové: VÁNOČNÍ OZDOBA zde.

26. 11. 2020  Chemie 9. ABC - Elektrárny zde, Obnovitelné zdroje energie zde - Ing. I. Papoušková

26. 11. 2020 Školní časopis - Zadejte si článek na leden 2021. Témata: průběh a fotky z vánočního těšení a Vánoc, Silvestra - pozor na zábavnou pyrotechniku, předsevzetí do nového roku, vznik České republiky, Nový rok, tradice, Tři krále, počasí, pololetí - hodnocení od ředitelky školy, omezení corona, plavání třeťáků, čtvrťáků, oprava školy - postup prací. Kdy bude hotov? Konzultace na teamsech v chatu individuálně. Volejte. Hasil

23. 11. 2020 Chemie 8. ABC - Vzduch I zde  a Vzduch II zde - Ing. I. Papoušková.

21. 11. 2020 8. ABC z VV od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

16. 11. 2020 Chemie 8. ABC - Voda I zde - Voda II zde - Ing. Irena Papoušková.
14. 11. 2020 VV - NOVÝ VÝTVARNÝ ÚKOL pro 9. ABC - PORTRÉT od Mgr. Petra Kratochvílové zde.
14. 11. 2020 UVČ - NOVÝ ÚKOL pro žáky 6.AB, 7. AB, 8. BC a 9. C - KOLÁŽ, PROLÁŽ, ORIGAMI od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

9. 11. 2020  Chemie 8. ABC - Oddělování složek ze směsí - Ing. Irena Papoušková zde.

06. 11. 2020 VV - NOVÝ VÝTVARNÝ ÚKOL pro 7. A od Mgr. Petry Kratochvílové zde.

06. 11. 2020 Chemie 9. ABC - Zdroje energie I zde a Zdroje energie II zde - Ing. Papoušková I.

22.10.2020 Elektrolýza - zde, průmyslové vyžití elektrolýzy - zde a správné řešení redoxu - zde, chemie 9. ABC, Ing. Irena Papoušková.

19.10.2020 U zasílaných úkolů uvádějte vždy předmět, jméno, příjmení a třídu.

15. 10. 2020 Zpracované úkoly IKT, ČaSP a Časopisu Mgr. Hasila posílejte na yamos@email.cz.

15. 10. 2020 Redoxní reakce - procvičování, chemie 9. ABC, Ing. I. Papoušková zde.

14. 10. 2020 Třídění směsí, chemie 8. ABC, Ing. I. Papoušková list1 zde, list 2 zde.

14. 10. 2020 4.B distanční výuka 14. 10.- 23. 10. 2020 Mgr. N.Allertová zde.

12. 10. 2020 Chemie 8/ABC - SMĚSI - Ing. Irena Papoušková zde 1. a zde 2. list.

10. 10. 2020 Na pomoc s domácí přípravou -  https://edu.ceskatelevize.cz/ 

KOMENSKÝ JE S VÁMI DOMA! Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyzývají žáky: Zapojte se do nových nebo již vyhlášených akcí, které zohledňují aktuální nelehkou situaci. V domácím prostředí tak budou Vaším dalším zdrojem poznání o životě a díle Jana Amose Komenského. Na facebooku zde.

Veselá věda, která za běžných okolností na cca 500 školách po celé ČR pořádá kroužky zábavných vědeckých pokusů pro děti z 1. stupně zde.

Tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu zde.

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info

V sekci Soudobé dějiny online najdete tematické prezentace, které mají přesahy i k mediální či občanské výchově. Ze všech částí webu si můžete vytvářet vlastní lekce. 
Aaplikace určená žákům -  na webu www.historylab.cz. Aplikace integruje prameny, kontextové informace a učební úkoly, přičemž není nutné instalovat kvůli tomu speciální software ani se někde registrovat. Jednotlivá cvičení historylabu lze kombinovat s materiály z webu www.dejepis21.cz

ČT1 připravila další relaci ŠKOLA/DOMA https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Matýskova matematika - http://www.matyskova-matematika.cz/

Multimediální interaktivní učebnice nově i bez instalace - http://ucebnice.online/

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě