Zpět
09.09.2019, Mgr. Zuzana Fuchsová

1.A

Vážení rodiče,

především vás ještě jednou vítám ve školním roce 2019/20. Doufám ve zdárnou vzájemnou spolupráci, bez které nemůžeme dosáhnout dobrých výsledků vašich dětí, o které nám jde především.

Pro standardní komunikaci s vámi budu využívat nástroj Komens, který je v systému Bakalář a slouží k obousměrnému zasílání zpráv mezi námi. Přístupy jste obdrželi na první třídní schůzce. Systém Bakalář je na webu naší školy, nebo na adrese https://mostzs15.bakalari.cz/.

Třídní učitelka I.A, Mgr. Zuzana Fuchsová

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)