Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
16.10.2020, Mgr. Lenka Vrabcová

1.A - Distanční výuka od 19. 10. do 23. 10.

Distanční výuka od 19. 10. do 23. 10.

 

Uděluji velkou pochvalu všem dětem a rodičům, kteří mi posílají splněné úkoly. Mám z vaší práce radost. Přeji vám hodně sil a chutě do práce na tento týden. Vím, že to není jednoduché. Pomoci by vám mohly Multimediální interaktivní učebnice pro výuku žáků z domova, které jsou určeny pro bezplatné používání do 10. 11. 2020 na adrese www.ucebnice-online.cz.

 

ČJŽivá abeceda, str. 30 – 33

- čtěte slabiky, přiřazujte je k obrázkům, vymýšlejte slova se slabikami

- zkuste s dětmi diktát slabik s písmenky ze zásobníku – např. má, so, le, me, lo, sa (děti pak slabiky přečtou a vymyslí slova se slabikami – např. máma, solí, letadlo, mele, lopata, sama)

- hledejte a čtěte slova, vyznačujte ve slovech tužkou slabiky

- vyznačujte nové písmenko o, O, určujte pozici hlásky o ve slovech do mřížky  

 

 ČJMoje první psaní, str. 32 – 35

- nacvičujte dolní zátrh, dolní kličku

- z druhé strany sešitu je Psaní číslic, str. 2 – 3, pište číslice 2, 3

 

M – žlutá Matýskova matematika, str. 23 – 28

- finanční gramotnost – ceny zboží, mince

- číslo 4 – počítání a přiřazování prvků, porovnávání čísel, sčítání čísel

- metodická pomoc na www.matýskova-matematika.cz

- modrý sešit Procvičujeme s Matýskem, str. 7 – 9

 

AJ – str. 12 - opakování slovíček 2. lekce – školní potřeby

 

Prvouka  - str. 15, Podzim v sadu (zahradnické nářadí, ovoce)

                 - str. 16, Podzim na zahradě (zelenina)

 

Dobrovolné úkoly:

HV – zazpívejte si písničky Skákal pes, Holka modrooká (při práci v ŽA)

VV – nakresli pastelkami nebo fixami obrázek, tentokrát zeleninu

ČaSP (praktické činnosti) – určitě máte doma nějakou stavebnici, puzzle, kostky – sestavte, postavte či složte něco podle návodu nebo vlastní fantazie, vyfoťte a pošlete

TV – pokud počasí dovolí, vyjděte do přírody, pozorujte změny přírody na podzim

 

Pro šikulky nabízím další stránky na procvičování učiva českého jazyka a matematiky na www.školákov.eu . Otevřete si Český jazyk 1. třída –Než začneme číst – zrakové vnímání, zraková paměť, sluchové vnímání. Hlásky a písmena A, E, O. První hlásky ve slově. Můžete pokračovat Matematikou 1. třída – Předmatematické představy – množství a porovnávání, třídění a řazení, prostorová orientace. Učíme se počítat do 3, do 4.

 

Těším se na další zprávy a fota od vás.


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě