Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
01.11.2020, Mgr. Lenka Vrabcová

1.A - Distanční výuka od 2. 11. do 6. 11.

Distanční výuka od 2. 11. do 6. 11.

Vážení rodiče,

situace se nevyvíjí tak, jak bychom si přáli. Budeme tedy pokračovat v distanční výuce. Společně to určitě zvládneme.

 

ČJŽivá abeceda, str. 35 – 42

- čtení písmen a slov, pokládání písmen do mřížky, čtení vět s obrázky

- hláska a písmeno p, P, čtení slabik

- hláska a písmeno u, U, čtení slabik

- psaní Písanka 1, str. 4 – 11

 

M – žlutá Matýskova matematika, str. 32 – 36

- finanční gramotnost, slovní úlohy, číslo 5, porovnávání čísel

- modré Procvičování s Matýskem, str. 10 – 14

 

Prvouka – str. 18 – Stromy na podzim

                - str. 19 – Opakování – podzim

 

AJ – str. 14 – 15 – opakování slovíček – školní potřeby

         str. 16 – 17 - barvy – nová slovíčka

 

Dobrovolné úkoly:

TV – vycházka do přírody

Vv – ilustrace pohádky O veliké řepě

ČaSP – nasbírejte listy stromů, nalepte na papír jako podzimního skřítka (inspirace v prvouce na straně 12) nebo navlékněte listy na silnou nit či provázek, utvořte podzimní girlandu

HV – naučte se píseň Když jsem já sloužil (www.youtube.cz)


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě