Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.11.2020, Mgr. Lenka Vrabcová

1.A - Poslední distanční výuka dne 16. 11.

Poslední distanční výuka dne 16. 11.

Vážení rodiče,

už je to tady. Ve středu 18. 11. 2020 se děti vrátí zpět do školy. Už se na ně moc těším. Budeme se učit podle středečního rozvrhu, tedy do 12, 40 hod. Připravte jim do aktovky všechny učebnice, sešity, notýsek, zásobník s písmenky a čísly, stírací tabulku. Zkontrolujte penály – ořežte tužky, pastelky. Přibalte svačinu a pití.

Nezapomeňte dát dětem dvě roušky, v jedné přijdou do školy a druhou náhradní uložte do sáčku do aktovky. Budeme v rouškách po celou dobu výuky. Každý den dávejte dětem čisté roušky.

Dětem do třídy dávejte mikiny nebo svetry, budeme častěji větrat. Vaše třídní

 

Poslední úkoly na pondělí:

Slabikář, str. 3 – opakování písmen Živé abecedy

Písanka 1, str. 18

Matýskova matematika, str. 42

Procvičujeme s Matýskem, str. 17


PATNÁCTÉ

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.

Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Dotace: 18 494 161,83,- Kč

Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč

Celkem: 20 549 068,71,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě