Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
26.07.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Chytré pexeso - doplňující cvičení pro 1.A

Milé děti, náhodou jsem zjistila, že už některé z vás udělaly všechny zadané úkoly, i ty doplňující. Takže jsem vybrala další úkoly, ale už jsou těžší. Určitě jste pochopily, že to nemusíte dělat všichni, jen nejrychlejší z vás.

Zopakujeme si základní geometrické útvary, dělaly jste ve velkém Matýskovi. 

Zde je vaše oblíbené pexeso se zvířátky (KLIKNI OPĚT NA OBRÁZEK):

Po dokončení vyřeš slovní úlohy na tomto odkazu.

Následně klikáním seřaď geometrické útvary v tomto pořadí:
koule, kvádr, krychle, kvádr, krychle, válec, koule, válec  - 
 zde

Slabiky DĚ TĚ NĚ - doplň slova - zde

:-) přeji hodně úspěchů při řešení, úkoly jsou již obtížnější a vaše mozečky se pěkně zahřejí ;-)

POZN.: Děti, byly jste pozorné? V tomto textu je celkem 6 aktivních odkazů - nalezly jste je všechny???


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě