Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
16.04.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Distanční výuka od 19. 4. do 23. 4.

Distanční výuka od 19. 4. do 23. 4.

 

Slabikář – strana 78 – 80, hláska a písmeno f, F

                - čtení slabik a slov s f

                - vystřihněte písmena f, F a vložte do zásobníku

                - skládejte slova s f – např.: faul, frak, Ferda, Filip, telefon

                                                             fičí, fazole, harfa, houf, doufá

                - vymýšlejte věty s těmito slovy

                - strana 78 - v říkance vyznačte červeně f, F, spojujte tužkou slabiku z 1. řádku pod obrázkem se slabikou z 2. řádku, aby vzniklo slovo, pojmenujte obrázky v kouzelných brýlích, čtěte slova a věty, doplňte poslední větu

                - strana 79 – čtěte slabiky v domečku, vymýšlejte slova se slabikami, škrtejte slabiky, se kterými vymyslíte slovo, čtěte slova a věty

                - strana 80 – přiřazuj správné obrázky k hádankám, čti věty, nakresli své neskutečné zvířátko, čti psací písmena

Využívejte www.učebnice-online.cz – Slabikář – strana 78, 79, 80.

Písanka 4 – strana 10 – 14

               - opis slov, přepis vět

               - psaní písmen f, F (trénujte nejprve správné tvary na tabulku)

               

 

Matematika velká fialová – strana 13 – 17

               - Matýskův obchod – finanční gramotnost

               - slovní úlohy

               - určování času

               - G – tělesa – jehlan, kvádr              

Matematika malá fialová – strana 8 – 10

               - ve cvičení 2 na straně 10 doplnit v šedém rámečku součet do 10, pak doplnit číslo chybějící do konečného součtu

Využívejte www.matýskova-matematika.cz – Matematika pro 1. ročník – 3. díl – strana 13 – 17.

 

Prvouka – strana 62 – Místo, kde žijeme

                - strana 63 – Na výletě

       

Angličtina 2. díl – strana 28 – 29 opakování slovíček lekce Narozeniny

              - využijte vystřižených obrázků k opakování všech slovíček

Využívejte na www.ucebnice-online.cz – Angličtina pro 1. ročník – 2. díl- strana 28, 29

 

Dobrovolné úkoly:

TV – vycházka do přírody, pohybové hry venku nebo na www.youtube.com – Úči v triku/tělák – Na pouti

PČ – vytvořte šneka podle návodu na www.youtube.com – Úči v triku/pracovka – Šneci z novin

HV – píseň Muzikantská rodina (www.youtube.com – Úči v triku/hudebka – Muzikantská rodina)

VV - kytička ze suchých semen (čočka, fazole, rýže, slunečnicová semínka, mák, atd.), nalepit na papír

 

Protože výuka bude probíhat rotačně, tentokrát mi žádné úkoly neposílejte. Vše si zkontroluji další týden po návratu žáků do školy. Nezapomeňte, že v pondělí 26. 4. 2021 se budou žáci opět testovat v 7, 20 hod. v tělocvičně. Pošlete děti včas, raději o 5 minut dříve.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě