Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
21.03.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Distanční výuka od 22. 3. do 26. 3. 2021

Distanční výuka od 22. 3. do 26. 3. 2021

Slabikář – strana 66 – 69, hláska a písmeno ř, Ř

                - sestavování slov ze slabik (můžete procvičovat na www.onlinecvičení.cz

  1. stupeň – ČJ – Slabiky

                - LV – říkadla, rozpočítadla, rébusy

                - čtení slabik a slov s ř

                - skládejte slova – např.: značka, kroužky, vločky, pračka, vlajka

                - str. 67 ofoťte a pošlete

Písanka – strana 33 – 37

               - přepis vět, věta začíná velkým písmenem a končí . nebo ?

               - dopisování slov – barev do vět

               - psaní písmen ř, Ř

               - přepis slov a vět na straně 37, tuto stanu ofoťte a pošlete

 

Matematika velká – strana 56 – 60

               - porovnávání čísel, slovní úlohy

               - sčítání a odčítání do 10, procvičujte pamětně a automatizujte spoje sčítání a odčítání (děti by neměly už používat prsty)

               - procvičujte na www.onlinecvičení.cz – 1. stupeň – M – sčítání a odčítání 0 – 10

               - str. 57 ofoťte a pošlete

Matematika malá – měla by být dopsaná, zkontrolujte, že máte všechna cvičení, uschovejte, ve škole mi ji odevzdáte

 

Prvouka – strana 48 – U babičky na zahradě, nářadí, co se sází, co se seje

                   strana 49 – Stromy a keře na jaře, tuto stranu ofoťte a pošlete

 

Angličtina – strana 18, 19, opakujte pomocí vystříhaných obrázků všechna slovíčka z okruhů škola, barvy, Vánoce, rodina, ovoce, čísla (pokud nemáte vystříhaná čísla, vystříhejte)

                   - využívejte www.učebnice-online.cz – Angličtina pro 1. ročník – 1. díl, 2. díl

 

Dobrovolné úkoly:

TV – pohybové hry venku (švihadlo, míč, kolo, koloběžka, skákací panák – viz Slabikář str. 67)

VV – sestav a nalep na papír obrázek stromu z nastříhaných kartiček v prvouce na straně 49, (můžete ofotit a poslat)

PČ – pěstitelské práce, podle možností rodiny – péče o pokojové rostliny, setí velikonočního osení nebo bylinek (např. řeřicha), jarní práce na zahradě (můžete vyfotit a poslat)

HV – píseň Šel zahradník do zahrady (www.youtube.com )


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě