Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
26.03.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Distanční výuka od 29. 3. do 31. 3.

Distanční výuka od 29. 3. do 31. 3.

Slabikář – strana 70 – 71

                - opakování a procvičování čtení – povolání, přesmyčky a hádanky

                - skládejte slova – např. přátelé, vařečka, říkanka, dveře, mříže

                - LV – pohádka Budka, číst a vyprávět podle obrázkové osnovy

                - stranu 71 ofotit a poslat

Písanka – strana 38 – 40, psaní písmen K, E (trénujte nejprve na tabulku, jsou to těžká písmena)

               - tvoření a psaní vět (pozor na velké písmeno na začátku věty)

               - stranu 40 ofotit a poslat

Využívejte www.online-učebnice.cz – Slabikář, str. 70, 71.

 

Matematika velká fialová (3. díl) – strana 2 – 4, čísla a číslice 11 – 15

                - G – geometrická tělesa – krychle, koule

Matematika malá fialová – str. 1 – ofotit a poslat

Využívejte metodickou pomoc na www.matýskova-matematika.cz – 3. díl, strana 2, 3, 4

 

Prvouka – str. 50 –  Jaro na statku - ofotit a poslat

 

Angličtina – strana 20 – 21, opakování všech slovíček pomocí vystříhaných obrázků

                  - k procvičování angličtiny využívejte na www.youtube.com – BABY  ENGLISH

 

Dobrovolné úkoly:

TV – vycházka do jarní přírody

       - pokud se vám nechce ven, využijte na www.youtube.com – Cvičení s Hankou Kynychovou pro děti

PČ – příprava pokrmů – zahrajte si na kuchaře – pomozte mamince v kuchyni (můžete poslat foto)

HV -  písnička Pásla ovečky

       - můžete si opakovat lidové písničky na www.youtube.com – Písničky pro děti a nejmenší

 

Užijte si velikonoční prázdniny, oslavte ve zdraví jarní svátky – Velikonoce. Snad se už brzy uvidíme. Vaše třídní


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě