Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
02.04.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Distanční výuka od 6. 4. do 9. 4.

Distanční výuka od 6. 4. do 9. 4.

 

Slabikář – str. 72 – 74, hláska a písmeno ch, Ch

                - čtěte slabiky, slova, věty

                - skládejte slova – např. chobot, chlapec, chřipka, chvilka, chytrý

                - LV – naučte se zpaměti báseň Hledání ze strany 74

                - stranu 73 ofoťte a pošlete

Písanka 4 – strana 1 – 4

                - přepis slov

                - psaní písmen L, Ch – trénujte nejdříve na tabulku

                - opis a přepis slov, přepis vět

                - stranu 4 ofotit a poslat

 

Matematika velká fialová – strana 5 – 8

                - porovnávání čísel v číselném oboru 0 – 15

                - sčítání a odčítání čísel v oboru 0 – 15, příklady typu 10+2=12, 12-2=10

                - trénujte pamětné sčítání a odčítání do 10

Matematika malá fialová – strana 2 – 5

                - stranu 5 ofotit a poslat

 

Prvouka – strana 51 – Svátky jara – ofoťte a pošlete

                   strana 52 – Jarní hry dětí v přírodě

 

Angličtina – strana 22 – 24 - Birthday – Narozeniny

                  - fráze How old are you? = Jak jsi starý? (Kolik je ti let?)

                  - metodická pomoc pro rodiče je v učebnici na straně 56 , Lekce 3 – Narozeniny

                  - k poslechu využijte www.online-ucebnice.cz - Angličtina pro 1. ročník – 2. díl, str. 22, 23, 24

 

Dobrovolné úkoly:

TV – jarní hry dětí v přírodě (můžete poslat foto), inspirace na www.youtube.com – Úči v triku/tělák: Míček + panák

PČ – vyrobte dárek pro maminku – korále, náramek (kdo nemá korálky na navlékání, použije těstoviny – kolínka, roury, burizony, nastříhaná brčka) a navlékne na nit (můžete ofotit a poslat)

HV – Píseň Máminy oči (www.yutube.com – Úči v triku/Hudebka: Máminy oči)

VV – nakresli svou maminku (můžete ofotit a poslat)


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě