Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
10.05.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Domácí výuka ve dnech 11.5. - 15.5. 2020 - 1.A

Milé děti, opět vás chválím za plnění zadaných úkolů. Dnes jsem zase připravila nové úkoly a budou v nich i testíky. Vašim rodičům děkuji za zprávy, ofocené práce, fotky, videa. S dětmi opravdu pracujete a plníte vzorně mnou zadané úkoly.

Než začneš pracovat, zopakuj si hlásku F f, vyber správný název a zkontroluj: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-f/pismeno-f1.htm

Vymýšlej slova, která začínají na F f.

ČJ - Slabikář - str. 84 - 86 - začnete číst hlásky ď, ť, ň a slabiky dě, tě, ně. Hlásky, a potom slabiky si dejte do barevného kroužku (barvu si vyberte). Čtěte slova v barevných sloupcích, tvořte na ně krátké věty. Zase články nejdříve přečtěte vy, pak děti. Nezapomínejte na zpětné otázky. Říkanku na str. 86 se mohou žáci naučit nazpaměť. Obrázek děti vybarví.

A něco na procvičení. Ukáže se, jestli víš, o čem čteš. Testík zde: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/sobota-u-babicky.htm

Písanka č. 4 - str. 20 - 23, slova na str.20 piš dvakrát, na str.22, 23 jedenkrát.

Matematika

Na úvod si procvič sčítání do 15https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/jarni-kviti/priklady1.html 

PS str.30, 31, malý Matýsek str.25,26 - můžete oznámkovat. Procvičujete geometrická tělesa.

Opakuj sčítání, odčítání se zvířátky zde: https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-do-20-priklady-bez-prechodu-desitky/

Porovnávej čísla kliknutím na obrázek:

AJ - str. 32 - 34

Zopakuj si domácí mazlíčky s Hurvínkem. Zjistíš, že má trochu jiná domácí zvířátka, ale to nevadí. Aspoň můžeš porovnat.

Mé audio náhrávky ke stranám 32, 33, 34:

Vybarvování (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/strana-32-vybarvovani), puzzle zvířat (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/puzzle-zvirat), spící medvídci (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/spici-medvidci-vybarvovani).

Prvouka str. 57 - 59

Poznávejte hodiny se známými zvířátky kliknutím na obrázek:

Nakonec si udělej test z měsíců v roce a výsledky mi zašli na WhatsApp. Začni kliknutím na obrázek:

Hodně úspěchů při řešení úkolů a hodně zdraví přeje vaše učitelka.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě