Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
15.06.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Domácí výuka ve dnech 15.6. - 19.6. 2020 - 1.A

Milé děti, vážení rodiče.

Konec školního roku už nám doslova klepe na dveře a tak vám posílám ještě touto cestou jedno z posledních zadání. Děti ve škole už zvládly všechna písmenka abecedy, velká, malá, tiskací i psací.  Doufám, že i vy, kteří pracujete doma, jste na tom stejně. V matematice stále procvičujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ deset.

Ale hodně důležité je čtení. Kdo si čte vlastní vybranou knihu, toho moc chválím. Takto se naučíte správně číst.

Čtěte si i o prázdninách. Vyberte si knihu, která vás něčím zaujme, a pak mi budete ve škole o ní vyprávět.

Děkuji všem rodičům, kteří si už vyzvedli ze školy cvičební úbory i kufříky svých dětí, děkuji i za poslané práce dětí.

Slabikář str. 97 - 101  (toto budeme číst ve škole, pokud děti budou číst jiné strany v Slabikáři, je jen na vás), prosím Slabikář nevyhazovat, uschovejte ho do 2. třídy, budeme z něj během září ještě číst, nerušit ani zásobník s písmeny

Seznamte se s příběhy včelích medvídků. Víš, jak se jmenují? 

Písanka 4 - výběr nechávám na Vás

Testík ze čtení, klikni zde: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/kocka-minda.htm

Matematika - PS str. 44 - 48 + procvičování sčítání a odčítání do malé fialové ( malý Matýsek ) matematiky, zásobník s čísly také nevyhazovat (čísla 0 - 20, znaky větší, menší, =, + -). Budeme potřebovat i na angličtinu.

Anglický jazyk

V písničce si zopakuj pozdravy:

Teď si znovu zaletíme do vesmíru a zopakujeme si naší sluneční soustavu. Najdeš naší Zemi?

Mé audio nahrávky ke stranám 46 - 49

Věty paní učitelky (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/vety-pani-ucitelky), překlad vět (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/preklad-vet), hra na otázky (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/hra-na-otazky), výslovnost (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/vyslovnost) - omlouvám se za chybičku, ale dvakrát jsem přečetla that - rodilý mluvčí to uvede na pravou míru.

Prvouka str. 71 - 74

Děti budou chodit do školy až do 30. 6. 2020, v tento den dostanou vysvědčení. Všechny své žáky a rodiče zdraví vaše třídní učitelka Zuzana Fuchsová a p. as. Jana Kaslová. 


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě