Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
15.05.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Domácí výuka ve dnech 18.5. - 22.5. 2020 - 1.A

Milé děti, opět vás chválím za plnění zadaných úkolů. Dnes jsem zase připravila nové úkoly a budou v nich i testíky. Vašim rodičům děkuji za zprávy, ofocené práce, fotky, videa. S dětmi opravdu pracujete a plníte vzorně mnou zadané úkoly. Za týden se s některými z vás uvidím ve škole. Už se těším.

Než začneš pracovat, zopakuj si hlásku G g, vyber správnou hlásku a zkontroluj: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/pismeno-g/pismeno-g4.htm

Vymýšlej slova, která začínají na G g. 

Opakujeme slabiky dě, tě, ně a počet slabik ve slovech.

Klikni na odkaz: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/de-te-ne/de-te-ne11.htm

ČJ - Slabikář - str. 88 - 89 - začnete číst slabiky di, ti, ni - měkké slabiky a dy, ty, ny - tvrdé slabiky. Měkké slabiky dej do červeného kroužku, tvrdé slabiky do modrého kroužku.Čtěte slova v barevných sloupcích, tvořte na ně krátké věty. 

Slova na procvičení di, ti, ni zde: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/di-ti-ni/di-ti-ni1.htm

Rodiče vám určitě vysvětlí výslovnost - tvrdou, měkkou.

A něco na procvičení. Ukáže se, jestli víš, o čem čteš. Testík zde: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/my-a-auto.htm

Písanka č. 4 - str. 24 - 25, slova na str.24 piš dvakrát, na str.25 jedenkrát. Další stránku vybírají rodiče.

Matematika

Udělej rozklad čísel zde: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do20/do-dvaceti3.htm

Na úvod si procvič sčítání do 20https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/rybarime/priklady1.html

PS str.32, 33, malý Matýsek str.27,28 - můžete oznámkovat. 

Opakuj sčítání, odčítání se zvířátky zde: https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-tri-cisel-do-20/

Porovnávej čísla kliknutím na obrázek:

AJ - str. 35 - 37

Zopakuj si domácí mazlíčky. Zjistíš, že je tam více zvířátek, ale to nevadí. Pustíš si odkaz česky, a pak anglicky. Klikni na obrázek.

Mé audio nahrávky ke stranám 35, 36, 37 :

str. 35 Sam, Pip, Sissi, Tom (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/str35-sam-pip-sissi-tom), str. 36 Divadlo, Loutky (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/str36-divadlo-loutky), str, 37 test č. 1(https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/str36-divadlo-loutky) a č. 2 (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/test-cislo-2), poznámka paní učitelky (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/poznamka-pani-ucitelky).

Prvouka str. 60 - 61

Poznávání hodin ještě nechávám z minulého odkazu, opakujte.

Poznávejte hodiny se známými zvířátky kliknutím na obrázek:

Zopakuj si roční období jaro, léto, podzim, zima.

Klikni na odkaz zde: https://www.berneska.cz/rocni-obdobi/

Hodně úspěchů při řešení úkolů a všechny vás pozdravuje třídní učitelka Zuzana Fuchsová a paní asistentka Jana Kaslová.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě