Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
22.03.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Domácí výuka ve dnech 23.3. - 27.3. 2020 - 1.A

Dobrý a krásný prosluněný den.

Píši Vám zadání úkolů na další týden a to od 23.3. - 27.3.2020.
Slabikář str. 62 - začněte hlásku a písmeno Č č. Ať si ho děti označí v textu hnědou barvou​, mohou si vybarvit obrázek. Pak ať spojují dohromady slabiky ve slova (spojují čarou). V brýlích jsou obrázky, které 
začínají na č, můžete vymýšlet, přidávat. Připomínám dětem hry a to hláska č nás probudí, roztleská, rozskáče, uděláme dřep (děti vysvětlí). Následuje čtení šesti tázacích vět, upozorněte na ?, při čtení se mění zabarvení hlasu, na otázku odpovídáme celou větou. Čísla tázacích vět zapisují k obrázkům.

V polovině týdne přejděte na str. 63, čtěte slova, tužkou naznačte obloučkem slabiky. Vpravo nahoře je opět dům se slabikami (zase procvičujeme řádek, sloupec). Pak čtěte věty. Děti mohou spočítat počet slov ve větě a číslici napsat za větu. Šikovnější mohou spočítat slabiky ve slovech a číslo napsat nad slovo, zase to děláme ve škole. Jinak stránku dodělejte podle pokynů dole na stránce. Nezapomeňte na slova v barevných sloupcích, vymýšlejte na ně věty.​


​Písanku nechávám na Vás, určitě však napište č, Č.


​MA - PS str.16, 17 - zaměřte se na to, co je polovina, polovina jablka, koláče, rohlíku, papíru....můžete si doma vyzkoušet. U cvičení 2 vybarvujete vybranou polovinu. U cvičení 3 dělejte hodiny, půl druhé, půl třetí, sledujte pozici malé ručičky, je mezi čísly. Můžete si vyzkoušet na papírových hodinách. Na str. 17 máte poznávat geometrická tělesa - jehlan, kvádr, krychle, koule. Pozor, nepleťte si geometrické tvary a geometrická tělesa. Tady budete muset dětem pomoci, není to jednoduché.
Malý Matýsek str. 10, 11. Na str. 10 cv. 1 můžete vynechat, udělejte slovní úlohy.​ Počítejte příklady typu 10 + 5, 15 - 5, 15 - 10, 4 + 6, 10 - 4.....ne s přechodem přes desítku.

PRV - ​uč. str. 47 - doplnit písmenka, vpravo odstřihněte proužek se slovy a nalepte k pampelišce - ať si děti zapamatují, co je květ, list, stonek, kořen. Samozřejmě si přečtou text s obrázky. Nahoře říkanku se mohou naučit nazpaměť.

AJ - str. 18/ pokyny jsou na stránce dole, pokud znáte písničku, můžete si zazpívat. Určitě opakujte čísla 0 - 10, barvy, členy rodiny.

V průběhu týdne budu s Vámi ve spojení přes Komens.

Hodně úspěchů, trpělivosti a mějte pozitivní mysl. Sejdeme se v lepších časech.    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.