Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
07.05.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Gratulace všem maminkám - 1.A

Milé děti, nezapomeňte na neděli 10.5.2020 - vaše maminky mají svátek (Den matek). Já jsem vám připravila písničku, kterou mamince pustíte tím, že klikneš na odkaz. Samozřejmě můžete zarecitovat básničku ze Slabikáře na straně 74, 75 - můžeš si vybrat. Připravte mamince papírové kapesníčky, protože je velmi dojemná a určitě nějaká ta slza ukápne.Většina z vás ráda kreslí, nakreslete něco, třeba kytici. Maminkám uděláte velkou radost i tím, když zazpíváte něco samy z našeho třídního repertoáru.Přikládám též odkazy.

Klikni: https://www.youtube.com/watch?v=PYHHyW5wQ30

Písničky, které společně zpíváme.

Klikni:

 

A ještě jednou klikni:

Zahraj si na rybáře: https://www.softschools.com/math/games/subtraction_games/

NEZAPOMEŇTE NA MAMINKY!

Prosba na rodiče - prosím všechny rodiče, kteří mi nahlásili, že jejich ratolesti nastoupí 25.5.2020 do školy, aby nezapomněli si vyplnit a vytisknout ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Budu ráno vybírat.

Užijte si ve zdraví 3 dny volna a mějte se co nejlépe. Maminkám pomáhejte!

Vaše třídní učitelka Zuzana Fuchsová a p. asistentka Jana Kaslová.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě