Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
18.05.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Kosmonauti z 1.A zkoumají náš Měsíc

Milé děti, dnes si opět zaletíme do nekonečného vesmíru a prozkoumáme blíže náš tolik známý Měsíc. Měsíc je přirozený satelit Země. To znamená, že vznikl přirozeně zachycením hmoty během tvorby naší sluneční soustavy. Je vlastně takovým naším štítem, který nás chrání před meteority. Je na něm zajímavé to, že je k Zemi natočen stále stejnou stranou. Náš kosmonaut Paxík vám to krásně vysvětlí. Je to takový náš průvodce vesmírem. Pak za odměnu si můžete zahrát obrázkovou řadu.

Letíme do vesmíru, navlékněte si skafandry: 

Odpověz na pár otázek: 

  • Kde Měsíc bere světlo (od koho si ho půjčuje)?
  • Co jsou světlejší a tmavší místa, která na jeho povrchu můžeme ze Země v noci vidět?
  • Kde se nachází Měsíc ve dne?
  • Jak dlouho trvá jedna otočka Měsíce kolem Země?

Za odměnu si zahraj:

... a nakonec si zazpíváme Planet Song:

Šťastné přistání a vesmírné sny, malí kosmonauté!


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě