Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
06.05.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Matematické pexeso pro 1. A

Milé děti, dnes si vás vyzkouším zábavnou formou z matematiky. Zahrajete si matematické pexeso.  Ke každému výsledku musíš přiřadit správný přiklad, nebo naopak, ke každému příkladu správný výsledek.

Pokud bude vše dobře, odkryješ skrytý obrázek a budeš odměněn/a zvířátkem. Sám/a si určíš, do jaké úrovně si troufneš (když se k pexesu vrátíš, tvůj prohlížeč by si měl pamatovat, ve které úrovni jsi skončil/a).

Příklady jsou už těžší, obsahují přechod přes desítku, ale to ty určitě zvládneš!

Po kliknutí na obrázek pod textem začnete hrát:


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě