Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
23.03.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Zábavné úkoly pro prvňáčky - 1.A

Připravila jsem pro Vás "Zábavné úkoly pro prvňáčky" (pro ty, co budou dříve hotovi a chtějí pracovat).

Vyřeš slovní úlohy a zapiš je číslicemi a matematickými znaky do sešitu (nezapomeň na podložku).

1. Na louce létalo​​ 5 vážek. Pak přiletěly ještě 2 vážky. Kolik pak bylo na louce vážek ?
2. Na dvoře pobíhalo 10 kuřat. 3 kuřata odběhla. Kolik kuřat zůstalo na dvoře?
3. Blíží se Velikonoce. Zita koupila 10 vajec a Renata koupila 4 vajíčka. Kolik vajec měly dívky celkem?
Bylo by dobré, kdyby si i ten text žáci přečetli sami, zapsali do sešitu a řekli nahlas odpověď (navazuji na věty tázací ve Slabikáři, vyzkouší si v praxi)

Vymysli si slovní úlohy podle zadání.
4 + 2  =​                10 - 9 =
Zase děláme ve škole, ať si děti vzpomenou.​
Rodiče mohou oznámkovat, děti to bude motivovat. Poprosím Vás o zpětnou vazbu, napište, jak to dětem šlo. 
Stačí stručně: ano - dobře, ne - problémy.​


Tímto reaguji na žádost některých rodičů, jejichž děti jsou rychlejší a chtějí toho více. Jsem ráda, že mám takovéto žáky ve své třídě a jsem na ně pyšná. Musím konstatovat, že se mi po dětech už stýská a těším se na vzájemné shledání. Hlavně nepropadejte trudomyslnosti, buďte optimisty, děti Vás potřebují. Hlavně zdraví do dalších dnů.​ Pozdrav všem!


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.