Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
24.03.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Zábavné úkoly pro prvňáčky - 1.A

Dobrý den, dnes jsem zase připravila pár úkolů pro rychlejší žáky (nemusíte dělat všichni). Tentokrát jsem se zaměřila na český jazyk, ale i s přesahem do matematiky. Procvičíme si pozornost, paměť, řeč a myšlení.

1. Přečti slova. Kolik má každé slovo slabik? Napiš číslici do školní matematiky (tygřík).

MÁK, SOUDEK, TVAROH, KOLO, JAHODA

PES, BROUK, AUTO, MAMINKA, LES

U každého řádku máš 5 čísel, udělej nyní součet všech slabik v modrém, pak v hnědém řádku, napiš.

Zamysli se, která z těchto slov umíš už pojmenovat anglicky, tak to řekni nahlas rodičům.

Vyber a nakresli do sešitu to slovo, které označuje ovoce, slovo můžeš napsat.

2. Přečti si slova a řekni nahlas, které slovo do řady nepatří.

PAPRIKA, SALÁT, ZELÍ, HOUSKA, CIBULE, OKURKA

PERO, PRAVÍTKO, ŠATY, PASTELKY, PENÁL

Přečti znovu jen trojslabičná slova.

3. Změň slova podle vzoru.

Vzor: rouška z látky - látková rouška

kompot z jablek..., prsten ze zlata...., klíč ze železa..., taška z kůže...

Tady se objevuje nová hláska  ž, rodiče rádi vysvětlí.

Teď zavři oči a zkus ta slovní spojení říci zpaměti, pořadí nemusí být zachováno.

...

Hodně úspěchů při řešení a stručně dejte vědět, jak jste si vedli.

Pozdrav všem.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.