Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
11.05.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

Zábavné úkoly pro prvňáčky (slovní úlohy, sčítací pyramidy) - 1.A

Pro rychlejší žáky jsem připravila slovní úlohy. Pojďme do cukrárny a udělejme testík. Je to 8 otázek. Nezapomeň, že na otázky odpovídáme celou větou.

Slovní úlohy zde: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/slovni-ulohy-do20/su-do-dvaceti10.htm

Vzpomínáte, jak ve škole stavíme pyramidy tak, že sčítáme čísla? Dnes vám při stavbě budou pomáhat zvířátka.

Pyramidy zde: https://www.berneska.cz/scitaci-pyramidy-do-20-3-urovne/

Nakonec si zase něco přečti a přemýšlej, ke kterému obrázku věta patří. Poznáš, co jsem? Nenech se nachytat, některé věty jsou tam navíc a nepatří k žádnému obrázku.

Čtení zde: https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-1-rocnik/de-te-ne/de-te-ne10.htm

Připomínám, že cvičení nedělají všichni, není to povinné. Je to pro rychlejší žáky, aby se doma nenudili.

Vaše třídní učitelka.


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě