Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět

Aktuality 1.A

Domácí výuka - 1.A

Aktuality 1.A

Čtvrtek19.03.2020 Dobrý den, dnes se můžete zaměřit na angličtinu. Děti mají u sebe barevné karty. Ať si vzpomenou, co s kartami děláme v hodinách angličtiny. Jeden ukáže, dá nad hlavu a řekne barvu anglicky. Pak mohou položit na stůl barvy karet, které mají rády nebo naopak nemají rády. Také mohou vzít všechny kart…

Celý článek

Domácí výuka - 1.A

Aktuality 1.A

Středa18.03.2020 Dobrý den, znovu připomínám, že při domácí výuce mohou děti využít interaktivní učebnice na www.ucebnice-online.cz,  MA lze procvičovat na www.matyskovamatematika.cz.  Zde najdete výuková videa ke každé stránce a ke každému cvičení. Pokud vše na tento týden uděláte, pamětně sčítejte, odčítejte v…

Celý článek

Zadání učiva na tento týden pro 1.A – od 16.3. – 20.3.2020

Aktuality 1.A

Pondělí16.03.2020 Velká Matýskova matematika – PS str. 15, malá matematika str. 7, cv. 1,2, pokud nemáte udělanou str.č, 4, 3, 2 – dodělejte Slabikář str.61 – básničku se děti naučí nazpaměť, vajíčka můžou vybarvit. Můžete se vrátit na str.47 a zopakovat si dvojhlásku au, ou, děti rády čtou vpravo nahoře tu školu ( …

Celý článek

Š

Školní pomůcky

Aktuality 1.A

Pondělí09.09.2019 Dohlédněte, prosím, aby každý den měli žáci všechny potřebné pomůcky a zejména ořezané tužky a pastelky (12 barev, 6 je nedostačující). Děkuji, tř. uč.

Celý článek

O

Odcházení dětí ze školy

Aktuality 1.A

Pondělí09.09.2019 Opětovně připomínám, že děti pouštím ze školy na základě písemné žádosti rodičů, nebo osobně předávám děti rodičům v areálu školy. V žádném případě nemůže dítě svévolně školu opustit.

Celý článek

Přejít na stránku: 235

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě