Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
27.02.2021, Mgr. Lenka Vrabcová

Distanční výuka 1.B

Organizace distanční výuky 1.B

Dobrý den, plánuji rozvrh pro distanční výuku naší třídy. Vzhledem k věku dětí jsem se rozhodla kombinovat offline úkoly s online výukou.

Každou neděli/pondělí zadám úkoly na celý týden, můžete si individuálně zpracovávat. Pro kontrolu a zpětnou vazbu budou online hodiny dle níže uvedeného rozpisu.

Splněné úkoly mi tentokrát nefoťte a neposílejte. Pokud budu potřebovat nějaké cvičení odeslat, napíši to do zadání.

Skupiny žáků zůstávají stejné :

1.skupina (1B1)

Frolík Lukáš, Girgová Bianca, Herák Vojtěch, Hrabáková Eliška, Jonáková Marie, Kapura Roman, Kováčová Eliška, Matějovicová Jana, Perez Elline, Semrád David

2.skupina (1B2)

Střihavková Adéla, Šlampiak Adam, Štrosnerová Markéta, Tietzová Melanie, Vacek Šimon, Válová Markéta, Veselý Jakub, Vyhnánková Michala, Winklerová Victoria, Zatloukalová Karolína, Špániková Veronika

 

POZOR!

Online výuku začneme až od středy  3. 3. 2021 – dávám vám čas na případnou přípravu techniky a odstranění potíží s opětovným přihlášením na Teams.

 

Rozvrh od 3. 3. 2021 :

PONDĚLÍ a STŘEDA

                    8:00 – 8:25 – ČJ 1B1

                    8:25 – 8:30 – PŘESTÁVKA

                    8:30 -  8:55 – MA 1B1

                    …………………………………

                    9:00 – 9:25 – ČJ 1B2

                    9:25 – 9:30 – PŘESTÁVKA

                    9:30 -  9:55 – MA 1B2

                    10:00 – 10:15 – Prostor pro dotazy rodičů k výuce.                   

ÚTERÝ a ČTVRTEK

                    8:00 – 8:25 – ČJ 1B2

                    8:25 – 8:30 – PŘESTÁVKA

                    8:30 -  8:55 – MA 1B2

                    …………………………………

                    9:00 – 9:25 – ČJ 1B1

                    9:25 – 9:30 – PŘESTÁVKA

                    9:30 -  9:55 – MA 1B1

                    10:00 – 10:15 – Prostor pro dotazy rodičů k výuce.

PÁTEK – Offline úkoly

Dodatek : Pokud se někdo do online výuky nemůže zapojit, postačí zodpovědně plnit zadané učivo / úkoly.

                                                                                                                      S pozdravem Lenka Vrabcová


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě