Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
22.06.2020, Mgr. Eva Janatová

I. B - informace k poslednímu školnímu dni

Vážení rodiče, milí žáčci, do konce školního roku 2019/2020 nám zbývá  jen pár dní a jako každý školní rok končí vysvědčením, tak i tento nebude jiný. Děti budou dostávat vysvědčení v úterý 30. 6. 2020.

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ SE BUDOU MOCI ÚČASTNIT VŠICHNI ŽÁCI

Sraz třídy I. B je před školou v 7, 40 - 7, 45 hod, kdy budeme odcházet společně do třídy. Prosím, přijďte včas, ať se nemícháme s dalšími ročníky. Děti, které navštěvovaly školu od 25. 5 2020 přijdou před školu jako obvykle, děti, které školu nenavštěvovaly, musí přinést 

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19

Písemné prohlášení si můžete vytisknout ze školního webu (první strana dole) anebo ho najdete ve vestibulu školy u okénka. Nezapomeňte na roušku! Pokud si vysvědčení poslední den nevyzvednete, dostanou ho děti po nástupu do školy v dalším ročníku. V době prázdnin bude škola uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Tento týden můžete pokračovat ve čtení v Slabikáři, děti si mohou číst vlastní knihu, v písance postupně dopište zbývající stránky.

V matematice dodělejte velkou matematiku, děti mohou procvičovat sčítání a odečítání do 20 i v malé matematice, nemusí ji vypracovat celou.

V prvouce dodělat zbývající strany.

Připomínám -  do 2. ročníku ponechat učebnici Slabikáře, zásobník s písmeny a zásobník s čísly.

Děti budou poslední školní den opouštět školu kolem 8, 30 hod. Prosím o doprovod anebo zprávu, jak půjde dítě ze školy domů.

Zdravím všechny děti a doufám, že se dostaví v co největším počtu. E. Janatová


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě