Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
25.03.2020, Mgr. Eva Janatová

Učivo I. B

Zdravím všechny rodiče a děti, přeji pohodový den a posílám další učivo.

Slabikář str. 64 - 65 (písmeno Žž), nové písmeno zařadit opět do zásobníků, vymýšlet slova, která začínají na hlásku ž, v básničce zakroužkovat Žž, čtení slabik, slov, vět se Žž, v růžovém okraji dole jsou úkoly. Slabikář str. 66 - článek nahoře Začíná jaro + puzzle vpravo (slova ze slabik)

Písanka 3 - str. 12, 13, 16 (nové písmeno c), písmeno a slabiky vždy do konce řádku, slova pouze 1 krát na řádek

Matematika - stále procvičování +- do 10 (pamětně), opakování čísel 11 - 15, řazení čísel 0 - 15 vzestupně, sestupně, seznámit děti s čísly 16, 17, 18, 19, 20, dát je do zásobníku s čísly, procvičovat příklady na + s desítkou (10 + 1, 10 + 4 apod) - možno využít www.skolakov.eu, kde je celá řada cvičení 

kapitola + - do 20

- sčítání do 15

 - počítání pyramidy  - úroveň 4

- jablečný den 

 - sčítání do 20

Mějte se všichni moc hezky. Nashledanou. E. Janatová

  


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě