Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
07.06.2020, Mgr. Eva Janatová

Učivo I. B od 8. 6. - 14. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáčci posílám učivo na příští týden. Rodičům, kteří poslali fotky dětí a videa při domácí přípravě, práce dětí, moc děkuji. Do konce školního roku nám zbývají ještě tři týdny, doufám, že veškeré učivo v pohodě všichni zvládneme.

Slabikář str. 95 - 98 ( skupina - vyslovujeme mňe, ale píšeme pouze mě)

Písanka 4 - str. 14, 15, 16, 17,19, 20 (nová písmena Y, g, G, ď, ť, ň)

Matematikastr. 48, 49, 50, 51(velká), v malé matematice opět procvičovat sloupečky na sčítání a odečítání do 20

Prvouka - str. 72, 73 (Léto) - poznávání rostlin na poli a na louce, ovoce v zahradách a v sadech, str. 75 - Léto na zahradě

Rodiče prosím o vyzvednutí cvičebních úborů a kufříků, o vrácení knih do školní knihovny. Děkuji mockrát a všem přeji pohodové dny při práci s dětmi. S pozdravem E. Janatová


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě