Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
17.03.2020, Mgr. Eva Janatová

Učivo na následující dny

Vážení rodiče, milí žáci, posílám informace ohledně dalšího učiva.

Slabikář str. 58 - 60 (písmeno Bb - čtení slabik, slov, vět, úkoly na jednotlivých stranách)

Písanka 3 - str. 6, 7, 8, 9 (nové psací R, slova stačí psát jen jednou na řádek)

Matematika - pokračovat v procvičování +- do 10 (můžete využít www.skolakov.eu),

seznámit děti s čísly 11 - 15 (psát tato čísla, určovat počet), děti nemají pracovní sešity č. 3, využijte www.matyskovamatematika.cz , kde máte celý sešit, úkoly mohou děti plnit ústně.

Děkuji všem rodičům za spolupráci, pozdravujte vaše děti a přeji hezký den. E. Janatová


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.