Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
21.03.2020, Mgr. Eva Janatová

Učivo pro I. B

Vážení rodiče, milé děti, posílám další úkoly.

Doufám, že vše společnými silami zvládáte. Pokud by byl nějaký problém, kontaktujte mě na telefonu anebo e - mailu eva.janatova@mostzs15.cz .

Slabikář str. 62 - 63 (písmeno Čč), str. 61 necháme na další týden. Nezapomeňte nová písmena vystřihnout a dát do zásobníku, můžete si skládat slova s probranými písmeny.

Písanka 3 - str. 10 a 11 (dvojhlásky ou, eu - ve škole jsme už psali), stačí slovo 1 krát, slabiku ou, eu do konce řádku

Matematika - stále procvičovat pamětné sčítání a odečítání do 10 ( bez prstů), čísla 11 - 15 dát do zásobníku, čísla můžete vzájemně porovnávat, určovat číslo první, poslední v řadě, hned před, hned za

- procvičovat sčítání typu 10 + 1, 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4, 10 + 5

Využívejte prosím www.matyskova-matematika.cz  a www.skolakov.eu 

Milí rodiče, přeji Vám hodně energie a síly při práci s dětmi, vím, že to nemáte lehké. Děti pozdravujte a vyřiďte jim, že se mi po nich skutečně stýská. Přeji všem pohodový víkend. E. E. Janatová


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.