Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
15.06.2020, Mgr. Eva Janatová

Učivo I. B

Vážení rodiče a milí žáčci, blížíme se mílovými kroky ke konci školního roku, tak ještě posílám trochu učiva. Děti ve škole už zvládly všechna písmenka abecedy, velká, malá, tiskací i psací.  Doufám, že i vy, kteří pracujete doma, jste na tom stejně. V matematice stále procvičujeme sčítání a odečítání do 20 bez přechodu přes základ deset. 

Děkuji všem rodičům, kteří si už vyzvedli ze školy cvičební úbory i kufříky svých dětí, děkuji i za poslané práce dětí.

Slabikář str. 99, 102, 111 (toto budeme číst ve škole, pokud děti budou číst jiné strany v Slabikáři, je jen na vás), prosím Slabikář nevyhazovat, uschovejte ho do 2. třídy, budeme z něj během září ještě číst, nerušit ani zásobník s písmeny

Písanka 4 - str. 22, 24, 25, 26, 28 (slova s ě, skupiny di, ti, ni, dy, ty, ny)

Matematika - str. 52, 53, 54, 55 + procvičování sčítání a odečítání do malé fialové matematiky, zásobník s čísly také nevyhazovat (čísla 0 - 20, znaky větší, menší, =, +-, tečky nemusí být)

Prvouka str. 74, 76, 77

Děti budou chodit do školy až do 30. 6. 2020, v tento den dostanou vysvědčení.

S pozdravem E. Janatová


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě