Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
28.04.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2.A

Vážení rodiče,

prosím, sledujte pravidelně webové stránky naší školy.

Od pondělí 16. 3. 2020 zde najdete informace a zadání

domácí práce pro žáky po dobu mimořádného volna.

Pro vzájemnou a rychlou komunikaci mezi třídní učitelkou a rodiči využijte, prosím,  v systému "Bakalář" kolonku "Komens". Přihlašovací údaje a heslo k Bakaláři mají všichni žáci nalepené v notýsku v měsíci březnu. Systém "Bakalář" je na webu naší školy nebo na adrese: 

                 https://mostzs15.bakalari.cz/

Můžete mě také kontaktovat na emailové adrese :

                 nadezda.kocova@mostzs15.cz

 

    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě