Zpět
03.11.2019, Mgr. Naděžda Kočová

2.A

Vítejte na novém blogu třídy 2.A

Listopadové aktivity

  • Beseda - Bezpečné chování venku
  • Informační odpoledne                         -  5.11.
  • DR - Povídání o pejskovi a kočičce 
  • Zdravá svačina - Týden bez sladkostí - 25.11. - 29.11.
  • Turistika - Jezero Most

Říjnové aktivity

  • Pasování na čtenáře 
  • Sběrový týden            -  21. 10 - 25. 10.
  • Turistika Hipodrom 
  • Podzimní prázdniny -   29. 10. - 30. 10.
  • Halloween                                                               

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018)

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě

Na pomoc rodičům při tréninku angličtinářů zde.