Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
23.08.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A

Vážení rodiče,

především vás vítám ve školním roce 2020/21. Doufám ve zdárnou vzájemnou spolupráci, bez které nemůžeme dosáhnout dobrých výsledků vašich dětí, o které nám jde především.

Pro standardní komunikaci s vámi budu využívat nástroj Komens, který je v systému Bakalář a slouží k obousměrnému zasílání zpráv mezi námi. Přístupy jste obdrželi na první třídní schůzce. Pokud někdo přístup ztratil, budeme to společně řešit na 1. třídní schůzce.

Systém Bakalář je na webu naší školy, nebo na adrese https://mostzs15.bakalari.cz/.

Třídní učitelka II.A, Mgr. Zuzana Fuchsová

POZN.: Mimoškolní (distanční) vyučování - pokud nastane - sledujte opět na aktualitách tohoto webu a hlavně v Komens Bakalářů.

 


Přejít na stránku: 1

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.

 


Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě