Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
14.10.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - distanční výuka - čtvrtek 15.10.2020

Dobrý den, opět se trochu budeme vzdělávat. Děkuji rodičům za zpětnou vazbu, pracujete s dětmi velmi pěkně.

1.hodina ČESKÝ JAZYK

- hodinu začneme psaním

- otevřete si Písanky na str.10 a udělej cvičení 1 a 2 - v 1. cv. živočichy kroužkuješ, ve 2.cv. ptáky podtrháváš (můžeš si vybrat pastelku)

- ve 3.cv. spojuješ živočicha se zvuky, kterými se ozývá (zase si můžeš vybrat pastelky)

- nyní si otevři sešit z českého jazyka, napiš si dnešní datum tj. 15. října, číslo cvičení je 8

- opiš do sešitu tyto věty (věty píšeš pod sebe)

Medvěd bručí.

Moucha bzučí.

Had syčí.

Vrána kráká.

Za odměnu si můžeš obrázek nahoře v sešitě vybarvit.

otevři si učebnici ČJ na str.15, udělej cv.2 - očísluj obyčejnou tužkou jednotlivá slova v řádcích podle abecedy

- totéž udělej na tomto odkazu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm

2.hodina MATEMATIKA

- otevři si velký sešit z matematiky na str.13 a Matýsek ti to bude vysvětlovat

- 2.cv. udělej sám

- otevři si školní sešit (tygřík), do levého horního rohu napiš dnešní datum tj. 15.10. a do pravého rohu číslo cvičení, myslím, že je to 2.cv., tedy číslo 2

- opiš do sešitu pod sebe a podle podložky tyto příklady

5 + 6 =                          11 - 6 =
8 + 7 =                          15 - 7 =
4 + 6 =                          18 - 9 =

3. hodina ANGLICKÝ JAZYK

- učebnice str. 9, 11

- poslechněte si audio nahrávky (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/hello-animals-2trida-str11https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/im-a-boy-im-not-a-girl

4. hodina ČTENÍ

- učebnice čítanky str.20, 21 - čtení si můžete rozložit na dvě části, článek je dlouhý

Hodně trpělivosti při plnění zadaných úkolů a nezapomeňte na zpětnou vazbu.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě