Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
04.04.2021, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - distanční výuka od 6.4.2021 - 9.4.2021

Vážení rodiče!

Všem velmi děkuji za spolupráci!  Všechny děti chválím za aktivitu při vyučování.smile Všechny 3 skupiny pracují skvěle a s plným nasazením. 

Posílám úkoly na příští týden.

Čítanka - str. 116 - 118, "Kdy je maminka nejkrásnější", básně "Na zahradě, Housátka, Fialka",šikovní čtenáři si pochopitelně mohou číst i jiné články nebo vlastní knihu. Pokud budete mít chuť, můžete se zase jednu báseň naučit nazpaměť, výběr nechám na vás. Pak se ještě vrátíte zpátky na str. 31 a přečtete si příběh "Jak byl Pepík s Mikešem na hruškách". Pak se podívejte na video, jak se Mikeš naučil mluvit. 

Připravím zase pár otázek do kvízu, který mi žáci vyplněný pošlou zpátky.

Písanka - str. 38 - rozděl si to půl na půl. smile Vybarvi si nahoře obrázky a utvoř si pár vět. Z domácí Písanky si vyber něco sám(a),

Matematické ...minutovky 2. díl - vypočítej na str.10/cvičení 19 a), b), c), d)

Abychom si procvičili sčítání a odčítání v oboru př. čísel do 100, tak si otevři domácí sešit z matematiky (zelený pruh), pak si otevři "Matematické minutovky" na str.10 a opiš do sešitu prvních 5 příkladů ze cv.19 a) a pak 5 příkladů ze cv.19/b). Příklady opiš a vypočítej. Nezapomeň na podložku, ať máš hezkou úpravu.

Pravopisné pětiminutovky - český jazyk  - str. 13, 14

V angličtině budeme opakovat slovíčka z 1. lekce - "WELCOME TO MY PARTY". Na oslavu většinou zvete kamarády, když máte narozeniny. Některá slovíčka budou pro vás nová, ale většinu slovíček už znáte.

Pak si zazpívejte, doma můžete.

 Paxík nám vysvětlí střídání dne, noci a ročních období. Opakování je matka moudrosti.

A samozřejmě nesmí chybět Paxi a jeho píseň.

Procvič si párové souhlásky v, f:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/v-f/index.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/V-F/cviceni.html

Procvič si sčítání, odčítání pomocí puzzle: 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-2/pocitame.html:

Počítej do 100 a zahraj si Pexeso:

https://www.berneska.cz/pexeso-pocitani-do-100/

Procvič si násobení a číslem 3:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/prirazovani3.htm

Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se na mne. Přeji vám pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti. Vaše třídní učitelka ZF.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě