Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
13.10.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - distanční výuka - středa

Vážení rodiče,

od zítřejšího dne, tj. od 14. 10. 2020, dochází na základě rozhodnutí vlády ČR k uzavření všech škol a je nařízena distanční výuka.

Distanční výuka by měla probíhat do konce příštího týdne, tj. do 23. 10. 2020. Poté, od 26. 10. do 30. 10., budou podzimní prázdniny.

Budu se snažit, aby naše vzájemná spolupráce během distanční výuky probíhala k oboustranné spokojenosti.

Pokud by nastal nějaký problém, kontaktujte mě.

Budeme se učit podle stanoveného rozvrhu, výtvarnou, pracovní a hudební výchovu nechám ve vaší kompetenci. Tělesnou výchovu také, doporučuji zařazovat do přestávek relaxační chvilky.

1. hodina - ČESKÝ JAZYK

- zopakujte si nahlas abecedu

- teď to zkus zpaměti, ve škole vám to šlo

- vzpomeňte si na vlastní jména spolužáků a řekněte je nahlas (stačí 4)

- otevřete si školní sešit, napište dnešní datum, tj. 14. října (levý horní roh), číslo cvičení (č. 7, pravý horní roh) a jména napište psacím písmem do sešitu (nezapomeň na velké písmeno)

- teď se na to podívej a zkus je napsat znovu, ale už seřazená podle abecedy

- klikni na odkaz a seřaď písmena podle abecedy

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/velka-abeceda/cviceni.htm

2. hodina - ANGLICKÝ JAZYK

- zopakuj si anglické názvy zvířat

- zazpívej si píseň, kterou máš rád (a)

- opakuj se mnou

ČÍSLA https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/cisla 

OVOCE: https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/ovocejmncisloslgive-me 

3. hodina - PSANÍ

- dopište si školní Písanku - str.9

- na otázky odpověz celou větou

Netopýr v noci létá.

Mravenec žije v mraveništi.    Ohodnoť se sám tím, že vybarvíš obrázek.

- otevři si učebnici českého jazyka na str. 17 a přečti si článek "Prosba, Poděkování"

Ve středu matematiku nemáme, ale přesto si zopakuj sčítání, odčítání. Počítej s pexesem.

Klikni na odkaz: https://www.berneska.cz/pexeso-pocitani-do-20/

Nakonec si zazpívej písničku, doma můžeš.

Hodně úspěchů při domácí výuce. Jste šikovní, určitě vám to půjde samo.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě