Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.04.2021, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - návrat žáků do školy (12.4.2021)

Vážení rodiče, milí žáci.

Od pondělí 12. 4. se vracíme zpět do školy. Výuka bude probíhat rotačně, budeme po týdnu střídat prezenční výuku ve škole a týden distanční výuky doma. Abychom měli ve škole bezpečné prostředí, budeme se dvakrát v týdnu – v pondělí a ve čtvrtek ve škole testovat. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, žáci se budou testovat sami. U žáků 1. – 3. tříd je umožněna asistence při provádění testu zákonného zástupce.  Naše škola bude využívat testy LEPU. Na webových stránkách školy si s dětmi prohlédněte instruktážní video testování ve škole – LEPU testy a instruktážní leták. Děti se nemusí bát.

Pro snažší hledání odkaz přikládám:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

K testování se dostaví žák, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. To musíte prokazatelně doložit – potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře.

Od pondělí 12. 4. bude v provozu od 6, 00 hod. školní družina. Děti budou při příchodu testovány ve školní družině. V tomto případě předáváte potvrzení o prodělaném covidu p. vychovatelce.

Nedružinové děti přijdou vchodem u tělocvičny v pondělí a ve čtvrtek vždy v 7, 45 hod. (V tyto dny, prosím, dodržujte čas, přijďte raději o 5 minut dříve).

Testování bude probíhat v malé tělocvičně. Pokud bude mít žák výsledek negativní, bude pokračovat ve výuce podle rozvrhu. Pokud bude výsledek testu pozitivní, umístím žáka do izolace a vás vyzvu, abyste si jej vyzvedli ve škole a spojili se s dětským lékařem.

Připomínám, že po celou dobu výuky musí mít žáci chirurgické roušky (nejméně dvě).

Po vyučování budou žáci odcházet ze školy hlavním vchodem, družinové děti vchodem u družiny.  Ve dnech, kdy se žáci nebudou testovat (úterý, středa, pátek), budou vstupovat do školy hlavním vchodem, děti do ranní družiny vchodem u družin.

Následující týden (od 19.4. - 23.4.) bude probíhat výuka distančně a podle stávajícího rozvrhu.

 Pokud vám není něco jasné, pokud se chcete na něco zeptat, kontaktujte mě, ráda vám na vaše otázky odpovím.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku na prvním stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . S nástupem 01. 09. 2021. Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 08. 03. 2021. Info :+420 603 839 532
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě