Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
14.05.2021, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - nové zprávy o prezenční výuce

Vážení rodiče,
Vzhledem k tomu, že prezenčně nastupuje od pondělí celý 1. stupeň, je omezen vstup třetích osob do budovy školy. Vstup bude umožněn pouze osobám s platným negativním testem. Pokud budete chtít  znát bezodkladně výsledek testu žáka, je možné, po předchozí domluvě, počkat před školou a výsledek vám bude ihned po testování oznámen.
V testování k žádné změně nedošlo, bude probíhat každé pondělí, sraz u vchodu tělocvičen v 7:35!
Dále jsou možné sportovní aktivity venku, a to bez roušek, pokud se budeme držet dál od ostatních cizích osob/skupin v rozestupu 2 metrů (toto nařízení není vždy lehké dodržet, protože je ve třídě poměrně dost žáků). Pokud k nám bude počasí vlídné, ráda toho využiji a budeme trávit tyto společné chvilky venku. Nebude to však mít klasické prvky tělesné výchovy, rozjezd bude pomalý a pozvolný.
Provoz školní družiny je stejný jako na začátku školního roku - bez omezení. Více info na webu školy.
Vyučování bude probíhat dle rozvrhu, žáci budou tedy odcházet do družin, na oběd nebo rovnou domů.
Rodiče, kteří potřebují potvrzení o negativním výsledku testu žáka, si mohou přes aplikaci bakalář stáhnout čestné prohlášení o negativním výsledku.
Přeji pohodový víkend a těším se, až se v pondělí shledáme.

PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě