Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
08.09.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - opakování učiva - matematika, český jazyk

Dobrý den, zase si můžete opakovat učivo z 1.ročníku. Můžeš ústně nebo písemně do sešitu. Budeme opět procvičovat paměť, pozornost a myšlení. Cvičení jsem vybrala z doplňujícího cvičení, někteří si možná pamatují.

Český jazyk

Vyhledej názvy zvířat ukryté v daných slovech.

krabice, pampeliška, úleva, husaři, kapesník, posel, půdorys

Kterému zvířeti se říká "Král zvířat"?

Doplň do vět vhodné slovo. Vhodné slovo vyber ze závorky.

  1. ..........žije pod zemí. (medvěd, pes, krtek)
  2. Polévku jíme z .......... (hrnce, talíře, pekáče)
  3. Ruce si myjeme .......... (mýdlem, šampónem, Jarem)
  4. Zebra má černé a bílé .......... (pruhy, zuby, rohy)

Druhou větu opiš do sešitu. Která slova už umíš pojmenovat anglicky?

Pozor, těžký úkol!!!  Podívej se na čísla 7  9  8  10 .

Víš, co označují? Napovím - souvisí to s větami, slabikami a součtem. Už víš?

Seřaď správně hlásky. Dostaneš názvy zvířat.

arbez  sep  akčok  ecipo

Jedno si vyber a namaluj. Popros rodiče,ať mi tvůj obrázek pošlou na WhatsApp.

Která z těchto zvířat u nás nežijí?

Matematika

Vyřeš slovní úlohy.

  1. Řehoř uvařil 10 vajíček. Polovinu vajíček hned snědl. Kolik vajíček mu zbylo?
  2. Kluci z 1.A (Honza, Michal a Adam) upletli celkem 12 pomlázek. Honza upletl 2 pomlázky, Michal upletl 4 pomlázky. Kolik pomlázek upletl Adam?
  3. Nezapomeň odpovídat celou větou!

Rozlož a doplň.

20 = 11 + ....      20 = 16 + ....      20 = 12 + ....      20 = 0 + ....

20 = 15 + ....      20 = 19 + ....      20 = 10 + ....      20 = 17 + ....

Doplň chybějící čísla.

11, 12,13, ..., 15, 16, 17, ....,19, 20

20, 19, ..., 17, 16, ...., 14, 13,...., 11, 10

Dej si souboj Toma a Jerryho - porovnávej čísla.

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/porovnavani-cisel/porovnavame.html

Úkoly nejsou jednoduché, ale já věřím, že to zvládnete. Když si s něčím nebudeš vědět rady, tak to klidně přeskoč jako správná žabička.Pak se k tomu můžeš vrátit. Hodně úspěchů při řešení.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě