Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
14.09.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - opakování učiva - od 14.9. - 18.9.2020

Dobrý den, opět se ozývám s opakovacím cvičením. Budeme opět procvičovat paměť, pozornost a myšlení.

  1. Vítek plánuje výlet autem.
  2. Zora ráda zpívá a maluje.
  3. Klára a Hanuš rozdávají sešity.
  4. Blanka má ráda brokolici.

Tato cvičení jsme dělali běžně ve škole. Stačí si vzpomenout. Spočítej slova v 1. větě, napiš do sešitu. Pak spočítej slova ve 2., 3., 4. větě a napiš. Následuje toto - udělej součet slov 1. a 3. věty, 2. a 4. věty, 3. a 2. věty... sami můžete kombinovat. Výsledky zapisují děti do sešitu. Aby to bylo těžší, můžete sčítat slabiky ve větách ( ve 3. větě půjdete přes desítku ). Pište do sešitu. Aspoň si děti připomenou rozdíl mezi slovem a slabikou.

Teď si vyzkoušíme uvědomělé čtení pomocí otázek. Kdo plánuje výlet autem? Kdo rád zpívá a maluje? Co dělá ráda Zora? Co rozdávají Klára a Hanuš? Kdo má rád brokolici?...Děti by se už neměly koukat na text a odpovídat zpaměti celou větou.

Následuje angličtina. Děti na otázky odpovídají jen anglicky. Jakou barvu má 1. věta, 2., 3.,4. ? Kolik slov má 1., 2., 3.,4. věta? Řekni součet slov 1. a 4. věty anglicky, 2.a 3., 1. a 3.....Barvy zkusí říci zpaměti. 

Vytvoř věty z těchto slov.

LETADLO, MRAKY, MEZI, LÉTAT        ŠKOLA, TAŠKA, PENÁL, PASTELKY

Opakuj sčítání, odčítání se zvířátky zde: https://www.berneska.cz/scitani-a-odcitani-tri-cisel-do-20/

Opakujeme angličtinu:        

How old are you - kolik je ti let, jak jsi starý(á):

Happy Birthday - Šťastné narozeniny. I have a present for you - Mám pro tebe dárek. Here you are - Tady máš. Thank you, dad - Díky, tati. I have a cake for you - Mám pro tebe dort. Here you are - Tady máš. Thank you, mum - Díky, mami. I have a ball for you - Mám pro tebe míč. I have flowers for you - Mám pro tebe květiny. Thank you - Děkuji. I am happy - Jsem šťastný/á. I like my family - Mám rád svou rodinu.

Mé audio nahrávky

Reaguji na žádost rodičů, kteří mají problémy s výslovností a přikládám odkazy na audio záznamy -  písničku Happy Birthday (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/happy-birthday), čísla (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/cisla), ovoce (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/ovocejmncisloslgive-me) a články ze 3. lekce (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/lekce-3-ahojjsem-sissi), (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/lekce-3-darky), (https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/lekce-3-jak-jsi-stary

Opakujeme prvouku:               

PRV - uč. str. 54 - 56  Naučíte se měsíce v roce, připomenete si, proč se střídá jaro, léto, podzim a zima. Náš mimozemšťan Paxík ti to skvěle vysvětlí.

Letíme do vesmíru, klikni na video a dozvíš se hodně zajímavé věci: 

Měsíce v roce se nauč s básničkou:

Hodně úspěchů a trpělivosti při učení, pokud si nebudete vědět s něčím rady, napište na Komens nebo zavolejte. Zkuste napsat

Hodně úspěchů při řešení.


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě