Studijní materiály pro žáky najdete zde.
Zpět
06.09.2020, Mgr. Zuzana Fuchsová

2.A - opakujeme angličtinu - od 7.9. - 11.9.

Milí žáci, v tomto příspěvku se zaměříme na opakování anglických slovíček z 1.ročníku. Budu zase vkládat své audio nahrávky a odkazy, na kterých si vše můžete zopakovat. 

Tento týden se zaměříme na ovoce, školní potřeby, barvy a čísla. Protože nemám učebnice (nechala jsem je ve škole, která se rekonstruuje), nemohu vám označit čísla stránek. Musíte si najít sami.

Máte u sebe barevné karty. Vzpomeňte si, co s kartami děláme v hodinách angličtiny. Jeden ukáže, dá nad hlavu a řekne barvu anglicky. Pak položíte na stůl barvy karet, které máte rádi nebo naopak nemáte rádi. Také můžete vzít všechny karty najednou do ruky, zavřít oči a náhodně vybírat, pokládat na stůl a zase pojmenovat anglickým výrazem. Můžete pracovat ve dvojicích. Dobrovolnosti se meze nekladou. Určitě na něco nového přijdete sami. Někdy děláme kytičku, doma určitě vysvětlíte. Pokud nemáte barevné karty, použijte pastelky.

Klikni na odkaz a zopakuj si barvy:

Teď si zopakujte barvy a čísla:

Mé audio příspěvky naleznete na odkazech: 

ČÍSLA https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/cisla 

OVOCE: https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/ovocejmncisloslgive-me 

Mé nové audio nahrávky: https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/ovoce a https://soundcloud.com/zuzana-fuchsova/opakovani-barev-a-cisel 

Ještě opakování z minulého školního roku. Vzpomeň si, jak jsme psali do pracovního sešitu.

Hello, Sam. Ahoj Same. Come here. Pojď sem. I have lemons. Mám
citrony. Give me a lemon, please. Dej mi citron, prosím. Here you are. Tady
máš. Thank you. Děkuji..
Pozor na množné číslo - one plum (1 švestka ), two plums (2 švestky ), u mn.
čísla přidáváme na konec slova s.

Hodně štěstí. ZF


PATNÁCTÉ

ZÁPIS ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí ředitelky školy - vydání rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky a přijetí do přípravné třídy dne 30. 4. 2021 zde.

*****************

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s.r.o.

Souhlas rodičů či zákonných zástupců s testováním VIDIA DIAGNOSTICE s.r.o.  zde.

*****************

Projekt: Vybudování odborných učeben na 15. ZŠ v Mostě reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013125

Cílem projektu je vybudování odborných učeben, zajištění bezbariérovosti školy, odpovídající úrovně konektivity a aktualizace naučné stezky na venkovním prostranství. V rámci projektu bude vybudována učebna cizích jazyků a IKT, učebna chemie, učebna fyziky a učebna přírodopisu. Zároveň dojde k rekonstrukci kabinetů jednotlivých učeben.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 18 494 161,83,- Kč
Vlastní zdroje: 2 054 906,88,- Kč
Celkem: 20 549 068,71,- Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plakát Projektu Podpora žáků v Mostě zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Projekt je financován z finančních zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.
Podrobněji o projektu zde.

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

**************

 PRACOVNÍ MÍSTA - HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  

Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532
Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku tělesné výchovy na druhém stupni. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne 17. 02. 2021. Info : +420 603 839 532
Hledáme správce hřiště.
Potvrzení o studiu či jiná obdobná potvrzení na základě telefonické domluvy s paní Janátovou na tel. +420 603 839 532.
*******************
 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě