Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
19.05.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2. A PŘEDÁNÍ PRACOVNÍCH SEŠITŮ

PŘEDÁNÍ SEŠITŮ

Informace pro rodiče a žáky, u kterých bude i nadále probíhat výuka na dálku (nenastoupí od 25. 5. do školy).

Prosím, dostavte se ve čtvrtek dne 21. 5. v době od 9.45 do 10.00 hod. před budovu školy k hlavnímu vchodu, kde Vám předám pracovní sešity z ČJ a MA pro žáky k dalšímu procvičování učiva.

Děkuji za spolupráci.

Tř. uč. Kočová


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě