Studijní materiály pro žáky v průběhu uzavření školy najdete zde.
Zpět
12.05.2020, Mgr. Naděžda Kočová

2. A Procvičování učiva v době od 12.5. do 18.5.

Vážení rodiče a milé děti.

Žádám rodiče, kteří mi ještě nedali vědět, aby mi znovu a závazně napsali, zda vaše dítě nastoupí nebo nenastoupí do školy od 25. 5. 2020. Učiňte tak obratem do 13.5. Děkuji za stálou spolupráci a trpělivost.

Posílám pro děti domácí práci na týden od 11. 5. do 18. 5.

Český jazyk        

 • str.90 si znovu zopakujte všech deset slovních druhů jako básničku (postupně za sebou)
 • str.92/cv. 6 písemně – nejprve doplňte do slov i/y, potom podtrhněte barevně :

         názvy osob – červeně, názvy zvířat – zeleně, názvy věcí – hnědě (pošlete mi)

 • str. 92 – 93 poznáváme SLOVESA – vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají, co se s nimi děje např. čteme, letí, kouká, musí.
 • str.94/cv. 1, 2– PŘEDLOŽKY – k, za, u, ve pod, před, s, o, po, bez, pro

Čtení – str. 137-138, odpovídejte na otázky za textem

 • každý den čtení ze své vybrané knížky

Matematika

 • Procvičujte násobení a dělení č. 0,1,2,3,4 (řady násobků tam i zpět)
 • str. 30 - nově násobky č. 5 (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50)
 • při počítání využijte tato výuková videa ke každému cvičení

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-30/

 • MA – Minutovky 2. díl – str. 13/cv. 25, 26 (pošlete mi)

       https://skolakov.eu/matematika-2-trida

Prvouka  

 • str. 54 - poznejte naše nejznámější domácí ptáky
 • naučte se pojmenovat samce, samici, mládě
 • zjistěte, kde žijí a čím se živí
 • odpovězte si, proč je chováme, jaký užitek nám dávají

Anglický jazyk

 • procvičte si názvy zvířátek (některá již znáte)

https://www.youtube.com/watch?v=9iY2fFSeGLA

 • zazpívejte a zatancujte si při písničce o zvířátkách

https://www.youtube.com/watch?v=cgiiPgxOdus

 • str. 30 – popisujeme části obličeje u mé osoby a mých kamarádů
 • kde kamarádi žijí – v Anglii, v Číně, v Africe
 • použití zájmen – her (její), his (jeho), your (tvůj), my (můj)
 • str. 45 - 4. sloupec – výslovnost slov
 • https://www.youtube.com/watch?v=Ma5EMrurTmU 

Přeji hodně zdraví a klidné dny.

Těšíme se na Vás a pozdravy posílá vaše třídní učitelka a paní asistentka.

 

 

 

 

 


    Pro elektronický zápis klikněte na logo ZápisyOnline. Postupujte podle instrukcí.

Tiskopis ošetřovné ke stažení zde.

Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19 zde.

Jsme partnery Projektu „Podpora žáků ZŠ v Mostě“ s reg. číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744

Realizujeme výstupy a jednotky výstupů aktivit zjednodušeného projektu Učení pro radost, úspěch, zdraví II
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013982

 HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU:  Kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky.
( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. (Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 16. 11. 2017. Aktualizováno 11. 01. 2018. Aktualizováno 21. 01. 2020). Info : +420 603 839 532

 

Škola má STATUT Cvičné školy pedagogické praxe Střední pedagogické školy v Mostě